รีเซต

จีนเล็งออกระบบกำกับดูแล คุมการใช้กฎหมายไซเบอร์สเปซ

จีนเล็งออกระบบกำกับดูแล คุมการใช้กฎหมายไซเบอร์สเปซ
Xinhua
9 กันยายน 2565 ( 10:45 )
7
จีนเล็งออกระบบกำกับดูแล คุมการใช้กฎหมายไซเบอร์สเปซ

ปักกิ่ง, 8 ก.ย. (ซินหัว) -- วันพฤหัสบดี (8 ก.ย.) หน่วยกำกับดูแลไซเบอร์สเปซของจีน เปิดเผยว่าจีนกำลังพิจารณาสร้างระบบกำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายของกลุ่มสำนักบริหารไซเบอร์สเปซ โดยมีการเผยแพร่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว เพื่อเปิดให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็น

กฎระเบียบข้างต้นมุ่งรับรองการดำเนินงานตามกฎหมายของสำนักบริหารไซเบอร์สเปซ คุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมือง นิติบุคคล และองค์กรอื่นๆ ตลอดจนคุ้มครองความมั่นคงของชาติและผลประโยชน์สาธารณะบรรดาสำนักบริหารไซเบอร์สเปซต้องปฏิบัติตามหลักยุติธรรมและโปร่งใส และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลทางสาธารณะเมื่อกำหนดบทลงโทษทางการบริหาร ด้านพลเมือง นิติบุคคล และองค์กรอื่นๆ มีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนหรือรายงานเมื่อถูกลงโทษทางการบริหาร โดยหน่วยงานไซเบอร์สเปซต้องดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการบังคับใช้กฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง