รีเซต

เช็กเงื่อนไข ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี! สำหรับผู้ประกันตน ถึง 31 ธ.ค. นี้

เช็กเงื่อนไข ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี! สำหรับผู้ประกันตน ถึง 31 ธ.ค. นี้
TNN ช่อง16
9 ตุลาคม 2565 ( 11:27 )
56
เช็กเงื่อนไข ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี! สำหรับผู้ประกันตน ถึง 31 ธ.ค. นี้

"ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ประจำปี 2565

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ช่วงปลายฝนต้นหนาว เป็นช่วงเฝ้าระวังของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคที่มากับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุจำเป็นต้องเฝ้าระวังเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือทำให้อาการทรุดหนักได้


เช็กเงื่อนไข ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!


โดยสำนักงานประกันสังคม จึงขยายระยะเวลาในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ทาง Line ID:@ssothai และทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th


อย่างไรก็ตาม จากเดิมในปี 2565 ได้เปิดให้บริการในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565 แต่เพื่อเป็นการดูแลผู้ประกันตนให้ได้เข้าถึงสิทธิการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักงานประกันสังคมจึงได้ขยายระยะเวลาดังกล่าว โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งนี้  สำนักงานประกันสังคม แนะนำ ให้ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ว่าควรติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลของท่าน ก่อนเข้ารับบริการ กรณีสถานพยาบาลตามสิทธของผู้ประกันตนไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ท่านสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมโทรศัพท์ 0 2956 2500-10 ผู้ประกันตนสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยไม่ต้องเว้นระยะห่าง

ภาพ TNNOnline  


ข่าวที่เกี่ยวข้อง