รีเซต

รู้ทันมิจฉาชีพ! เพิ่มช่องทางเตือนภัย"ข่าวปลอมออนไลน์"ผ่านแอปฯเป๋าตัง

รู้ทันมิจฉาชีพ! เพิ่มช่องทางเตือนภัย"ข่าวปลอมออนไลน์"ผ่านแอปฯเป๋าตัง
TNN ช่อง16
8 ธันวาคม 2565 ( 15:27 )
54
รู้ทันมิจฉาชีพ! เพิ่มช่องทางเตือนภัย"ข่าวปลอมออนไลน์"ผ่านแอปฯเป๋าตัง

กระทรวงดิจิทัลฯ ผนึก กําลังแบงก์กรุงไทย เพิ่มช่องทางแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวงทางสื่อ ออนไลน์และข่าวปลอมที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินผ่านแอป “เป๋าตัง” เพิ่มสปีดใน การเข้าถึงประชาชนมากกว่า 40 ล้านคน 


วันนี้ (8ธ.ค.65) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ “การบูรณาการบริการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์ และการแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์และข่าวปลอมแก่ประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 


โดยความร่วมมือครั้งนี้ เกิดจากเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องต่อประชาชนและสาธารณชน ผ่านแอป “เป๋าตัง” ซึ่งบริหารจัดการโดยธนาคารกรุงไทย และปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่า 40 ล้านคน โดยจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้เทา่ ทัน การหลอกลวงทางออนไลน์ และข่าวปลอม เพื่อป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดปัญหาการถูกหลอกลวง ลดความสูญเสีย ของประชาชนในการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์


สําหรับความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับธนาคารกรุงไทย จะมีการพัฒนา ระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้บริการข้อมูลจากฐานข้อมูลข่าวปลอม ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ( AFNC) ที่ ดําเนินงานโดยกระทรวงดิจิทัลฯ ไปยังแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อให้มีการเผยแพร่การแจ้งเตือนภัยจากการ หลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางการเงิน หรืออาชญากรรมทางการเงิน (Financial Fraud) ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางออนไลน์และข่าวปลอมแก่ประชาชน เพื่อให้รับทราบทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ


แอปเป๋าตัง จะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริง ที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันจาก หน่วยงานภาครัฐแล้ว ในรูปแบบการแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์และข่าวปลอมที่เกี่ยวข้อง กับการฉ้อโกงทางการเงิน หรืออาชญากรรมทางการเงิน (Financial Fraud) ให้ทันต่อสถานการณ์และ รูปแบบการหลอกลวงที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันและสามารถรับมือกับการหลอกลวงรูปแบบใหม่ที่ทวีความซับซ้อน และก่อความเสียหายรุนแรงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน


ด้านนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้พัฒนาและบริหารจัดการแอปพลิเคชันเป๋าตัง ยินดีให้การสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล การแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์ และข่าวปลอมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตามเจตนารมย์ของทั้ง สองฝ่าย ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์ โดยมี การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล จากฐานข้อมูลข่าวปลอม ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เพื่อไปนําเสนอ บนแอปพลิเคชันเป๋าตังในการเสริมสร้างความร่วมมือในทางปฏิบัติอีกด้วย


สําหรับความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ และธนาคารกรุงไทยครั้งนี้ เพื่อให้บรรลุภารกิจตาม ยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริการประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพบริการภาครัฐให้เป็นไปอย่าง ทั่วถึงและไร้รอยต่อ รวมถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการนําข้อมูลดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนกลไกการสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนอย่างยั่งยืน


ภาพจาก AFP/แอปเป๋าตัง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง