รีเซต

จีนออกกฎคุมการจัดการ 'น้ำบาดาล'

จีนออกกฎคุมการจัดการ 'น้ำบาดาล'
Xinhua
10 พฤศจิกายน 2564 ( 17:52 )
36
จีนออกกฎคุมการจัดการ 'น้ำบาดาล'

ปักกิ่ง, 10 พ.ย. (ซินหัว) -- หลี่เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ลงนามในกฤษฎีกาของคณะรัฐมนตรี เพื่อเผยแพร่กฎระเบียบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาล โดยกฎระเบียบใหม่นี้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ธ.ค. กำหนดกฎเกณฑ์เฉพาะด้านการสำรวจและการวางแผน การอนุรักษ์และการป้องกัน แห้ปัญหาการใช้ประโยชน์มากเกินควร การควบคุมมลพิษ การกำกับดูแลและการบริหารจัดการน้ำบาดาล

 

หน่วยงานบริหารจัดการน้ำท้องถิ่น และหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรสำรวจและประเมินสภาพน้ำบาดาล และจัดให้มีการคุ้มครองและการควบคุมมลพิษในชั้นใต้ดิน

 

จีนจะควบคุมปริมาณน้ำบาดาลที่สกัดได้ทั้งหมด รวมถึงคุมระดับน้ำบาดาล เพื่อยกระดับการอนุรักษ์และการคุ้มครองน้ำบาดาล โดยกำหนดมิให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลที่ไม่สามารถเติมน้ำได้โดยง่าย ยกเว้นในกรณีพิเศษเท่านั้น

 

กฎระเบียบยังระบุว่าควรปรับปรุงการกำหนดพื้นที่ห้ามหรือจำกัดการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลให้ได้มาตรฐาน โดยหน่วยงานระดับมณฑลควรจัดทำแผนเพื่อแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลมากเกินควร

 

กฎระเบียบมุ่งเสริมสร้างการควบคุมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อน้ำบาดาล ปรับปรุงกฎที่จะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำบาดาลเกิดการปนเปื้อน สืบเนื่องจากมลพิษในดิน หรือกิจกรรมการผลิตและการก่อสร้าง รวมถึงส่งเสริมการตรวจสอบและการจัดการ โดยผู้ละเมิดกฎระเบียบจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง