WWW เตรียมขายซอร์สโค้ดชุดแรกเป็น NFT หาเงินเข้าการกุศล !!

WWW เตรียมขายซอร์สโค้ดชุดแรกเป็น NFT หาเงินเข้าการกุศล !!
TNN ช่อง16
16 มิถุนายน 2564 ( 15:26 )
18
WWW เตรียมขายซอร์สโค้ดชุดแรกเป็น NFT หาเงินเข้าการกุศล !!

Tim Berners-Lee ผู้ให้กำเนิด WWW หรือเวิล์ดไวด์เว็บ ประกาศที่จะนำซอร์สโค้ดชุดแรกของ WWW ออกมาประมูลเป็น NFT โดยเงินประมูลที่ได้ ทาง Tim Berners-Lee และภรรยาจะนำไปบริจาคให้องค์กรการกุศล โดยการประมูลกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายนตามเวลาประเทศไทย ควบคุมการจัดงานโดย Sotheby's เริ่มต้นการประมูลที่ราคาเริ่มต้น 1,000 ดอลลาร์ ด้วยความนิยมของ WWW ทำให้ซอร์สโค้ด WWW ชุดนี้เป็นของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก 


Tim Berners-Lee คิดค้น WWW ขึ้นมาในปี 1989


สิ่งที่ Tim Berners-Lee จะนำมาประมูลมีดังนี้

  • ซอร์สโค้ดประมาณ 1 หมื่นบรรทัด โดยมีทั้ง HTML, HTTP และ URI
  • อธิบายเว็บเพจชุดแรก
  • Visualization ของโค้ด
  • จดหมายของ Berners-Lee
  • ดิจิทัลโปสเตอร์เขียนด้วยโค้ด Python โดยฝีมือของ Tim Berners-Lee เอง
  • ผลงานทั้งหมดถูกเซ็นดิจิทัลทั้งหมดโดย Berners-Lee


แหล่งที่มา bbc.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง