รีเซต

รมว.แรงงาน สั่งประกันสังคมเร่งช่วย-จ่ายเยียวยา ลูกจ้างโรงแรมดาราเทวี

รมว.แรงงาน สั่งประกันสังคมเร่งช่วย-จ่ายเยียวยา ลูกจ้างโรงแรมดาราเทวี
มติชน
30 พฤศจิกายน 2563 ( 15:07 )
205
รมว.แรงงาน สั่งประกันสังคมเร่งช่วย-จ่ายเยียวยา ลูกจ้างโรงแรมดาราเทวี

กรณีโรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่ ประกาศปิดกิจการและมีการเลิกจ้างพนักงาน

 

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2563) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เร่งรัดให้หน่วยปฏิบัติลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างของบริษัท ดาราเทวี จำกัด ตามสิทธิประกันสังคมแก่ลูกจ้างผู้ประกันตนโดยด่วน

 

นายทศพล เปิดเผยว่า ล่าสุดได้มอบหมาย น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือกรณีดังกล่าวโดยด่วน ซึ่งประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานว่า บริษัท ดาราเทวีฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงแรมดาราเทวี ได้ประกาศยุติการดำเนินกิจการและเลิกจ้างพนักงานจำนวน 258 คน เนื่องจากประสบปัญหาจากหลายสาเหตุ ทั้งนี้ได้มีการแจ้งหยุดกิจการชั่วคราว ชุดที่ 1 เมื่อ เดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 และชุดที่ 2 เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563

 

 

“อย่างไรก็ดี สปส.เชียงใหม่ ได้รีบประสานฝ่ายบุคคล เพื่อติดต่อและเข้าให้คำแนะนำแก่ ลูกจ้างดังกล่าว และจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด–19 มีลูกจ้าง บางส่วนได้ขึ้นทะเบียนว่างงานไว้แล้วจากผลกระทบการแพร่ระบาดโรคโควิด–19 เดือนเมษายน 2563″ นายทศพล กล่าวและว่า

 

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทปิดกิจการ ลูกจ้างกลุ่มนี้ยังมีสิทธิได้รับเงินกรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้างร้อยละ 70 เป็นเวลา 200 วัน สำหรับลูกจ้างที่ขอรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรไว้ขณะเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำโดยให้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อ เพื่อรับสิทธิสงเคราะห์บุตรต่อเนื่องเดือนละ 600 บาท จนกว่าบุตรจะอายุครบ 6 ปี และในกรณีลูกจ้างกลุ่มที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำในเรื่องการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ โดยลูกจ้างอายุ 55 ปี บริบูรณ์จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ ตามระยะเวลาที่ได้ส่งเงินสมทบ และได้แนะนำให้สมัครมาตรา 39 หรือมาตรา 40 เรียบร้อยแล้ว

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >>> สิทธิประกันสังคมกรณี ลาออก เลิกจ้าง ว่างงาน และเหตุโควิด-19 อย่าลืมขอเงินทดแทน

>>> เผยสาเหตุลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ทำไมยังไม่ได้เงิน?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง