รีเซต

เช็กเลย! เวลาเดินรถขสมก.หลังผ่อนปรนเฟส 2

เช็กเลย! เวลาเดินรถขสมก.หลังผ่อนปรนเฟส 2
TNN ช่อง16
16 พฤษภาคม 2563 ( 15:11 )
116
เช็กเลย! เวลาเดินรถขสมก.หลังผ่อนปรนเฟส 2

วันนี้(16 .. 63) นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบมาตรการคลายล็อกกลุ่มกิจการและกิจกรรมระยะที่ 2 รวมถึงการลดช่วงเวลาเคอร์ฟิวอีก 1 ชั่วโมง จากเดิม 22.00 - 04.00 . เป็น 23.00 - 04.00 . และอนุญาตให้เปิดห้างสรรพสินค้า ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 . ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป


ซึ่งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ขสมก.มีผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ประมาณกว่า 500,000 คน คาดว่าเมื่อดำเนินการตามมาตรการคลายล็อกดังกล่าว จะส่งผลทำให้ มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น ประมาณ 100,000 คน หรือวันละประมาณ 600,000 คน

 

 ขสมก.จึงจัดแผนเดินรถโดยสาร ในช่วงมาตรการคลายล็อกระยะที่ 2 ดังนี้

 

1. เพิ่มจำนวนรถออกวิ่ง จากเดิม 90 % (2,705 คัน/วัน) เป็น 95 % (2,855 คัน/วัน) หรือจัดรถออกวิ่งให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา

 

  2. ปรับเวลาการให้บริการเดินรถโดยสาร จากเวลา 05.00 - 21.00 . (เวลา 21.00 . คือเวลาที่รถโดยสารกลับถึงอู่จอดรถ) เป็นให้บริการ เวลา 05.00 - 22.00 .(เวลา 22.00 . คือเวลาที่รถโดยสารกลับถึงอู่จอดรถ) โดยเพิ่มความถี่ในการปล่อยรถ ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (05.00 - 08.00 .) และช่วงเวลาก่อนเคอร์ฟิว (21.00 - 22.00 .) ให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 5 - 10 นาที

 

3. ปล่อยรถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทางประมาณ 21.00 . เพื่อให้พนักงานสามารถนำรถกลับเข้าอู่จอดรถได้ทันเวลา 22.00 . โดยปรับเพิ่มความถี่ในช่วงการปล่อยรถ 3 คันสุดท้าย ให้มีระยะห่างกัน 5 - 10 นาที ซึ่งรถโดยสาร 3 คันสุดท้าย จะติดป้ายข้อความบ่งชี้บริเวณหน้ารถโดยสาร ดังนี้

 

3.1 เหลือรถ 2 คันสุดท้าย

 

3.2 เหลือรถ 1 คันสุดท้าย

 

3.3 รถคันสุดท้าย

 

 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้บริการรถโดยสาร การนั่งหรือยืนตามจุดที่กำหนด (รถโดยสาร 1 คัน อนุญาตให้ผู้ใช้บริการยืนได้ไม่เกิน 10 คน) กรณีผู้ใช้บริการเต็มจะต้องรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป 

 

รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ เตรียมตัวกลับบ้านก่อนเวลา 19.00 . เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการบนรถโดยสารในช่วงเวลาก่อนเคอร์ฟิว (21.00 - 22.00 .) ซึ่งจะทำให้การดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมบนรถโดยสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  

facebook : TNNThailand 

twitter : @TNNThailand 

Line : @TNNThailand 

Youtube Official : TNNThailand

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง