รีเซต

กกต.เปิดคะแนนเลือกตั้งซ่อม 'หลักสี่-จตุจักร' ยอดใช้สิทธิ 52.68% บัตรเสีย-ไม่เลือกกว่า 3.5 พัน

กกต.เปิดคะแนนเลือกตั้งซ่อม 'หลักสี่-จตุจักร' ยอดใช้สิทธิ 52.68% บัตรเสีย-ไม่เลือกกว่า 3.5 พัน
มติชน
3 กุมภาพันธ์ 2565 ( 11:43 )
75
กกต.เปิดคะแนนเลือกตั้งซ่อม 'หลักสี่-จตุจักร' ยอดใช้สิทธิ 52.68% บัตรเสีย-ไม่เลือกกว่า 3.5 พัน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 จำแนกเป็น ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 167,287 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 88,124  คน คิดเป็นร้อยละ 52.68 บัตรดี จำนวน 84,484   บัตร คิดเป็นร้อยละ 95.87 บัตรเสีย จำนวน 1,184 บัตร คิดเป็นร้อยละ  1.34 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จำนวน  2,486 บัตร คิดเป็นร้อยละ  2.79

 

ผลการรวมคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้ หมายเลข 3 นายสุรชาติ เทียนทอง   พรรคเพื่อไทย  ได้คะแนน 29,416 คะแนน

 

หมายเลข 6 นายกรุณพล เทียนสุวรรณ  พรรคก้าวไกล   ได้คะแนน 20,361 คะแนน
หมายเลข 2 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคกล้า     ได้คะแนน 20,047 คะแนน
หมายเลข 7 นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ  ได้คะแนน 7,906 คะแนน
หมายเลข 1 นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ พรรคไทยภักดี   ได้คะแนน 5,987 คะแนน
หมายเลข 8 นายเจริญ ชัยสิทธิ์  พรรคครูไทยเพื่อประชาชน  ได้คะแนน    333 คะแนน
หมายเลข 5 นายรุ่งโรจน์ อิบรอฮีม พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้คะแนน  244  คะแนน
หมายเลข 4 นางสาวกุลรัตน์ กลิ่นดี พรรคยุทธศาสตร์ชาติ ได้คะแนน   190 คะแนน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง