อ.นิคมพัฒนา-เทศบาลตำบลมาข่า-เทศบาลตำบลมะขามคู่ตั้งศูนย์พักคอย200เตียง

อ.นิคมพัฒนา-เทศบาลตำบลมาข่า-เทศบาลตำบลมะขามคู่ตั้งศูนย์พักคอย200เตียง
TNN ช่อง16
24 กรกฎาคม 2564 ( 18:36 )
34
อ.นิคมพัฒนา-เทศบาลตำบลมาข่า-เทศบาลตำบลมะขามคู่ตั้งศูนย์พักคอย200เตียง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอนิคมพัฒนา ได้ร่วมกันหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอนิคมพัฒนาทั้ง 5 แห่งเพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) เพื่อรองรับผู้ป่วย โควิด-19 ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากว่าสภาพพื้นที่ของอำเภอนิคมพัฒนาเป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม จะเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลนิคมพัฒนาที่กำลัง สร้างโรงพยาบาลสนามจำนวน 500 เตียงในการนี้นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอนิคมพัฒนา กล่าวว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบัน สถิติผู้ป่วย COVID-19 ในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา มีกระจายทุกตำบล เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับโรงพยาบาลอำเภอนิคมพัฒนา ซึ่งเป็นโรงบาลชุมชน สามารถรองรับผู้ป่วยCOVID-19 ได้อย่างจำกัด และอยู่ในระหว่างสร้างโรงพยาบาลสนามจำนวน 500 เตียงนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลนิคมพัฒนา จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความพร้อมได้จัดหาสถานที่งบประมาณและทรัพยากรต่เพื่อตั้งศูนย์พักคอย อย่างเร่งด่วนภาย ใต้การให้คำปรึกษาของทีมบุคคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนิคมพัฒนา ด้านนายอาจิน อ่ำพุด นายกเทศมนตรี กล่าวว่า เทศบาลตำบลมาบข่ายินดีที่จะดำเนินการ ตามที่นายอำเภอหารือ โดยขออนุญาตใช้หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา ซึ่งอยู่ห่างชุมชนพอสมควรเป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอย คาดว่าจะรองรับผู้ป่วย COVID-19 ได้ประมาณ 100 เตียง เพื่อช่วยเหลือประชาชน ก่อนส่งต่อให้โรงพยาบาลต่อไปและจะรีบดำเนินการให้เกิดความพร้อมและเปิดให้เร็วที่สุดขณะที่นายอมรเทพ เล็กโล่ง นายกเทศมนตรีตำบลมะขามคู่เสริมว่าเทศบาลตำบลมะขามคู่ยินดีและพร้อมที่จะดำเนินการตามแนวทางที่อำเภอได้หารือโดยได้ประสานกับเจ้าวาสวัดวังหว้า ซึ่งเป็นสถานที่ที่เอื้ออำนวยมีความเหมาะสม สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 100 เตียงเช่นเดียวกันเพียงแต่ขอให้มี ทีมรักษาพยาบาลเป็นที่ปรึกษาทั้งการนำเข้าศูนย์พักคอยและการนำส่งโรงพยาบาลสนามต่อไป
นางนงนุช โสธรพรสวรรค์ หัวหน้าฝ่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลนิคมพัฒนา กล่าวว่า ทีมงานบุคคลการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนิคมพัฒนา ทีมพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์พักคอยทั้งสองแห่งอย่างใกล้ชิดโดยจะมีระบบการสื่อสารตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมงและพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ทั้งสองแห่งเพื่อให้ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 

ขณะที่นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลมาบข่าได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อได้สถานที่ที่แน่นอนเทศบาลสามารถดำเนินการจัดเตรียมสถานสถานที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นตามคำแนะนำของทีมแพทย์ได้ทันที เพื่อให้คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดระยอง ได้เห็นชอบ ภายใต้การให้คำแนะนำของโรงพยาบาลนิคมพัฒนาประกอบกับนายสมชาย รุ่งเรืองท้องถิ่นจังหวัดระยองได้ให้คำแนะนำมาตลอดระยะเวลาว่าสามารถที่จะให้สนับสนุนจัดการให้มีการสร้างศูนย์พักคอยได้ โดยมีระบบหลักประกันสุขภาพ สามารถรับดำเนินการ ช่วงนำเข้าและส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง จะรีบดำเนินการ คาดว่าได้เร็วที่สุดภายในต้นเดือนสิงหาคม 2564 จะเปิดศูนย์พักคอยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย  COVID-19 ต่อไป


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง