รีเซต

จีนเล็งจ้าง 'ครูวัยเกษียณ' หวนสอนหนังสือนับแสนคน

จีนเล็งจ้าง 'ครูวัยเกษียณ' หวนสอนหนังสือนับแสนคน
Xinhua
31 สิงหาคม 2566 ( 12:45 )
112
จีนเล็งจ้าง 'ครูวัยเกษียณ' หวนสอนหนังสือนับแสนคน

ปักกิ่ง, 31 ส.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (30 ส.ค.) กระทรวงศึกษาธิการของจีน และหน่วยงานรัฐบาลอีก 9 แห่ง ได้ร่วมเผยแพร่แผนปฏิบัติการที่ส่งเสริมการว่าจ้างครูวัยปลดเกษียณกลับเข้าทำงาน ซึ่งคาดว่าจะนำสู่การว่าจ้างครูวัยปลดเกษียณทั่วประเทศราว 120,000 คน ภายในระยะเวลา 3 ปีเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ผู้รับผิดชอบการงานเกี่ยวกับครูอาจารย์ กล่าวว่าแผนปฏิบัติการนี้มุ่งรับมือสถานการณ์บุคลากรทางการศึกษาปลดเกษียณแตะระดับสูงสุดในอนาคตอันใกล้ และมอบโอกาสแก่ครูวัยปลดเกษียณได้ใช้ประสบการณ์และความรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่แผนปฏิบัติการนี้เกี่ยวข้องกับภาคอุดมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการศึกษาภาคเอกชน โดยครูวัยปลดเกษียณที่ได้รับการว่าจ้างจะมีอายุไม่เกิน 70 ปีก่อนหน้านี้กระทรวงฯ ได้ดำเนินโครงการว่าจ้างครูโรงเรียนประถมและมัธยมวัยปลดเกษียณกว่า 20,000 คนในปี 2018 และโครงการว่าจ้างอาจารย์วิทยาลัยวัยปลดเกษียณเข้าปฏิบัติงานที่สถาบันอุดมศึกษาตามพื้นที่ด้อยพัฒนาของจีนในปี 2020

ข่าวที่เกี่ยวข้อง