พณ.เพชรบูรณ์ สำรวจสถานการณ์ไข่ไก่ ร้านค้าปลีก

พณ.เพชรบูรณ์ สำรวจสถานการณ์ไข่ไก่ ร้านค้าปลีก
77ข่าวเด็ด
29 มีนาคม 2563 ( 13:58 )
12
พณ.เพชรบูรณ์ สำรวจสถานการณ์ไข่ไก่ ร้านค้าปลีก

เพชรบูรณ์-พณ.จังหวัดฯสำรวจสถานการณ์ไข่ไก่ ร้านค้าปลีก

วันที่ 29 มีนาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ขอรายงานการตรวจติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ ณ ร้านค้าปลีกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ดังนี้ 1. ด้านปริมาณ พบว่า ปริมาณไข่ไก่ที่แม่ค้าในตลาดสดได้รับมาจำหน่ายมีจำนวนน้อยลง เนื่องจากได้รับจากผู้ค้าส่ง/ต้นทางส่งให้ในปริมาณที่น้อยลงกับทั้งเป็นช่วงที่ประชาชนมีความต้องการซื้อสินค้าจำนวนมาก ทางร้านค้าไม่ได้จำกัดการซื้อ โดยจำหน่ายเป็นถาด และแบ่งขายเป็นถุงละ 10 ฟอง

2.ด้านราคา ร้านขายปลีก มีราคาจำหน่ายเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไข่ไก่คละจำนวน 10 ฟอง ราคา 38 บาท ร้านค้าส่วนใหญ่ (รายย่อย) ปกติได้รับสินค้าเพื่อจำหน่าย จำนวน 50 ถาด/วัน ปัจจุบันลดลงเหลือ 20 ถาด/วัน และบางส่วนที่รับซื้อจากฟาร์มอิสระแต่ไข่ไก่ที่นำมาส่งให้มีปริมาณน้อยลง ไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละวัน ซึ่งมีประชาชนทยอยมาซื้อไข่ไก่เฉลี่ยคนละ 2-5 ถาด

จากการสอบถามประชาชนที่มาซื้อไข่ไก่ได้คำตอบว่าที่ซื้อ จำนวน 2 -5 ถาด ไม่อยากออกนอกบ้านบ่อยๆ เพราะกลัวการแพร่ระบาดโรคโควิค-19 ประกอบกับการทำอาหารส่วนใหญ่ นิยมใส่ไข่ผสมรวมอยู่ด้วย อีกทั้งนโยบายราชการขอความร่วมมือประชาชน ไม่ควรออกนอกบ้าน ส่งผลให้ความต้องการใช้ไข่ไก่เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น โดยสถานการณ์ราคาขายปลีกไข่ไก่ มีดังนี้
-เบอร์ 0 ราคา 135 บาท /ถาด
-เบอร์ 2 ราคา 115 บาท/ถาด
-เบอร์ 3 ราคา 110 บาท/ถาด
-เบอร์ 4 ราคา 106 บาท /ถาด
และปริมาณไข่ไก่ที่ร้านจำหน่ายปลีกได้รับลดลง จากสภาพอากาศที่ร้อน ส่งผลต่อปริมาณไข่ไก่ในฟาร์มลดลงๅ

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง