ชาวบ้านเจอวิกฤต! เทศบาลนครโคราช งดเก็บค่าน้ำ 20 หน่วย แผงขายสินค้าในตลาด 3 เดือน

ชาวบ้านเจอวิกฤต! เทศบาลนครโคราช งดเก็บค่าน้ำ 20 หน่วย แผงขายสินค้าในตลาด 3 เดือน
ข่าวสด
17 เมษายน 2563 ( 17:14 )
67
ชาวบ้านเจอวิกฤต! เทศบาลนครโคราช งดเก็บค่าน้ำ 20 หน่วย แผงขายสินค้าในตลาด 3 เดือน

ชาวบ้านเจอวิกฤต! เทศบาลนครโคราช งดเก็บค่าน้ำ 20 หน่วย แผงขายสินค้าในตลาด 3 เดือน

วันที่ 17 เม.ย. ที่สำนักงานเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา นายธนาคม วิมลวัตรเมธี ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 วาระ โดยมีนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศบาลนครนครราชสีมา พร้อมฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา (สท.) 20 คน จากทั้งหมด 24 คน รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่

สำหรับในระเบียบวารที่ 1.3 นายสุรวุฒิ ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบ สท. เรื่องมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 4 ของระเบียบ ทน.นครราชสีมา ว่าด้วยการประกอบกิจการประปา พ.ศ. 2557 ที่กำหนดให้นายก ทน.นครราชสีมา รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจออก ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

โดยช่วยเหลือประชาชนที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 20 หน่วยต่อเดือน ทั้งนี้ยังคงต้องชำระค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 10.70 บาท เพื่อรักษาสิทธิ์ในการใช้น้ำประปาเป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 เท่านั้น นอกจากนี้ได้ให้งดการเก็บค่าเช่าแผงขายสินค้าอุปโภค บริโภคในตลาดเทศบาล 5 (ประตูไชยณรงค์) ไนท์บาร์ซ่าสวนหมากและไนท์บาร์ซ่าวัดบูรพ์ เป็นเวลา 3 เดือน โดย สท. ได้ยกมือเห็นชอบทั้ง 20 คน

นายสุรวุฒิ เปิดเผยว่า วิถีชีวิตชาวเมืองโคราชได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เทศบาลนครนครราชสีมา ได้พยายามหาทางช่วยเหลือ เยียวยาในสิ่งที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ขัดต่ออำนาจหน้าที่

โดยเฉพาะข้องห้ามของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สิ่งที่สามารถอนุมัติและทำได้ทันทีคือ งดการเก็บค่าน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำต่อเดือนไม่เกิน 20 หน่วย หากคิดเป็นเงินประมาณ 100 บาท และงดการเก็บค่าเช่าแผงขายสินค้าในพื้นที่รับผิดชอบกำหนดระยะเวลา 3 เดือน หากคิดเป็นเงินรวมประมาณ 15 ล้านบาท นอกจากนี้หากมีสิ่งไหนที่เทศบาลนครสามารถช่วยได้โดยไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย ตนจะนำเสนอของความเห็นชอบสภาทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง