รีเซต

วัดใหญ่เวียนเทียนแบบห่างๆ จนดูบางตาในช่วงเฝ้าระวังโรคโควิด 19

วัดใหญ่เวียนเทียนแบบห่างๆ จนดูบางตาในช่วงเฝ้าระวังโรคโควิด 19
77ข่าวเด็ด
5 กรกฎาคม 2563 ( 18:17 )
161
วัดใหญ่เวียนเทียนแบบห่างๆ จนดูบางตาในช่วงเฝ้าระวังโรคโควิด 19

ฉะเชิงเทรา – วัดใหญ่เวียนเทียนแบบห่างๆ จนดูบางตา ในช่วงเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด 19 ขณะรองพ่อเมืองแปดริ้วนำขบวนชาวบ้านพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ข้าราชการ ทำบุญเวียนเทียนเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา สืบทอดประเพณีทางพระศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

วันที่ 5 ก.ค.63 เวลา 18.30 น. ที่พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมืองฉะเชิงเทรา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา พันเอกเฉลิม เนียมช่วย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ฉะเชิงเทรา ตลอดจนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนชาว จ.ฉะเชิงเทรา

เดินทางมาแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 และเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ อาราธนาศีล บูชาดอกไม้ธูปเทียน ก่อนประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถหลังใหญ่วัดโสธรฯ พร้อมทั้งสวดมนต์พระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และเจริญภาวนาแผ่เมตตา

ท่ามกลางประชาชนที่แต่งกายด้วยชุดขาว เดินทางมาร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนอย่างไม่หนาแน่นมากนัก ไม่เหมือนกับในทุกๆ ปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้วย จึงยิ่งทำให้ดูมีผู้คนมาร่วมพิธีอย่างบางตามากยิ่งกว่าในทุกๆ ปี ที่จะมีประชาชนเดินทางมาร่วมในการประกอบพิธีเวียนเทียนโดยรอบพระอุโบสถหลังใหญ่อย่างเนืองแน่น ทั้งภายในกำแพงแก้ว และภายนอกพระอุโบสถ

สำหรับวันอาสาฬหบูชา เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตนสูตรแก่เบญจวัคคีย์ และเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกญทัญญะ เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ และนับเป็นวันเริ่มต้นแห่งการประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก

หลักธรรมในวันอาสาฬหบูชาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทานไว้ได้แก่ อริยสัจ 4 และมัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง หรือ อริยมรรค มีองค์ 8 ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติอันพอดี ที่สามารถนำไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เป็นหลักธรรมที่พุทธศาสนิกชน พึ่งน้อมนำมาศึกษาและปฏิบัติ พุทธศาสนิกชนจึงได้ร่วมกันเข้าวัดทำบุญ ถือศีล ปฏิบัติธรรม ลดละเลิกอบายมุขต่างๆ ละเว้นในสิ่งที่ไม่ดี ประกอบแต่ความดีเพื่อเป็นบุญกุศล ทำจิตใจผ่องใสเมื่อวันสำคัญทางพระศาสนาเวียนมาถึง

พุทธศาสนิกชน ชาวแปดริ้วพร้อมใจทำบุญตักบาตรในวันพระใหญ่ที่วัดโสธร

เทศกาลบุญใหญ่ เมืองแปดริ้วรถติดอัมพาตรอบด้านตลอดทั้งวัน

โจรบาปหนา งัดกุฏิพระขณะปฏิบัติกิจสงฆ์ ในวันพระใหญ่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง