รีเซต

วันเข้าพรรษา 2565 เปิดอานิสงค์ 8 ข้อการ ‘ถวายเทียนพรรษา’ ได้ผลบุญอะไร

วันเข้าพรรษา 2565 เปิดอานิสงค์ 8 ข้อการ ‘ถวายเทียนพรรษา’ ได้ผลบุญอะไร
TNN ช่อง16
13 กรกฎาคม 2565 ( 14:58 )
1.1K
วันเข้าพรรษา 2565 เปิดอานิสงค์ 8 ข้อการ ‘ถวายเทียนพรรษา’ ได้ผลบุญอะไร

วันเข้าพรรษา 2565 ในปีนี้ตรงกับวันที่ 14 ก.ค. ซึ่งเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง โดยพระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า จำพรรษา (พรรษา แปลว่า ฤดูฝน), (จำ แปลว่า อยู่) พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นศาสนพิธีสำหรับพระภิกษุโดยตรง ละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม เริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา

วันเข้าพรรษา มีกิจกรรมที่สำคัญคือ การถวายเทียนพรรษา  เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์ พระสงฆ์จะได้ใช้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ 

ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงค์ คือ

1. ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน

2. ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ

3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี

4. เจริญไปด้วยมิตรบริวาร

5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย

6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว

7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์

8. หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน

ข้อมูลจาก  : กระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา/ ชมรมสร้างพระประธาน สร้างหนังสือพระไตรปิฎก

ภาพจาก  : ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง