รีเซต

ขุนเขา 'หวงซาน' หลากฤดู มรดกโลกงดงามในอันฮุย

ขุนเขา 'หวงซาน' หลากฤดู มรดกโลกงดงามในอันฮุย
Xinhua
8 มิถุนายน 2565 ( 11:30 )
51
ขุนเขา 'หวงซาน' หลากฤดู มรดกโลกงดงามในอันฮุย

หวงซาน, 7 มิ.ย. (ซินหัว) -- ชวนชมทัศนียภาพจากหลากหลายฤดูกาลของภูเขาหวงซานหรือภูเขาเหลือง ซึ่งตั้งตระหง่าน อยู่ที่มณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีน

 

ภูเขาหวงซานมีชื่อเสียงจากทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามจับใจ โดยเฉพาะหมู่หินแกรนิตขนาดใหญ่ และต้นสนเก่าแก่เรียงรายเป็นแถว ซึ่งมักถูกห่มคลุมด้วยเมฆหมอกขาวนอกจากนั้นภูเขาหวงซานมีหลายยอด ซึ่งจำนวนไม่น้อยมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเกิน 1,000 เมตร โดยยอดเขาสูงสุดคือยอดเหลียนฮวา (ยอดเขาดอกบัว) ที่ 1,864 เมตรขณะเดียวกันภูเขาหวงซานยังมีชื่อเสียงจากทางสัญจร สะพาน และศาลาโบราณ รวมถึงผลงานแกะสลักและจารึกบนภูเขา ที่กลายเป็นแรงบันดาลใจของงานวรรณกรรมจำนวนมากทั้งนี้ ภูเขาหวงซานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติขององค์การยูเนสโก เมื่อปี 1990ปัจจุบันภูเขาหวงซานเดินหน้าสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์พื้นที่และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนสงวนคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง