ปิดลงทะเบียน แต่ไม่ปิด 'ตรวจสอบสถานะ' คนยังไม่ได้5,000 ทำอะไรได้บ้าง เช็กเลย!

ปิดลงทะเบียน แต่ไม่ปิด 'ตรวจสอบสถานะ' คนยังไม่ได้5,000 ทำอะไรได้บ้าง เช็กเลย!
มติชน
23 เมษายน 2563 ( 11:03 )
616
4
ปิดลงทะเบียน แต่ไม่ปิด 'ตรวจสอบสถานะ' คนยังไม่ได้5,000 ทำอะไรได้บ้าง เช็กเลย!

 

เราไม่ทิ้งกัน // ภายหลังจากที่ กระทรวงการคลังปิดรับลงทะเบียรับเงินเยียวยา 5 พันบาท ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เมื่อเวลา 24.00 น. วันที่ 22 เมษายน โดยมียอดลงทะเบียนรวม 28,849,725 คน โดยในจำนวนนี้มีกลุ่มที่ลงทะเบียนซ้ำประมาณ 5 ล้านคนต้องตัดออก หลังจากนี้ กระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบข้อมูล หากผ่านเกณฑ์กระทรวงการคลังเร่งโอนเงินเข้าบัญชีทันที นั้น

 

แม้จะปิดลงทะเบียนแล้ว ผู้ที่เข้าไปลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงิน สามารถยังตรวจสอบสถานะได้ “ขอทบทวนสิทธิ์-ให้ข้อมูลเพิ่มเติม” ได้ตามปกติ ดังนี้

 

*** ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วได้รับ SMS แจ้งผล “ไม่ได้รับสิทธิ์” และต้องการยื่นอุทธรณ์ สามารถเข้าไปใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com แล้วเข้าไปในเมนู “ยื่นทบทวนสิทธิ์”

 

 

*** ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วได้รับ SMS แจ้งว่า ให้นำส่งข้อมูลเพิ่ม ก็ยังสามารถเข้าทำรายการในปุ่มเมนู “ให้ข้อมูลเพิ่มเติม”

 

*** ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบสถานะได้ง่ายๆ ว่าได้รับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่ได้ทันที โดยเข้าไปในเมนู “ตรวจสอบสถานะ”

 

 

โดยทำ 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าไปที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

2. เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะ”

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว อาทิ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ และ วัน/เดือน/ปี เกิด

 

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

รีบเลย! ได้รับสิทธิ์ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ เยียวยา 5 พัน แต่โอนเงินไม่สำเร็จ คลังแนะวิธีแก้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง