รีเซต

"จุรินทร์" นำประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเปค พร้อมหน้า "อเมริกา-รัสเซีย-จีน" รวม 21 เขตเศรษฐกิจ เจรจา 19-22 พ.ค.

"จุรินทร์" นำประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเปค พร้อมหน้า "อเมริกา-รัสเซีย-จีน" รวม 21 เขตเศรษฐกิจ เจรจา 19-22 พ.ค.
มติชน
17 พฤษภาคม 2565 ( 09:43 )
22
"จุรินทร์" นำประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเปค พร้อมหน้า "อเมริกา-รัสเซีย-จีน" รวม 21 เขตเศรษฐกิจ เจรจา 19-22 พ.ค.

ในวันที่ 17 พฤษภาคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีการค้าของ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค 2565 (APEC Ministers Responsible for Trade Meeting 2022: MRT) ครั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยผู้นำระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้าจะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมเป็นครั้งแรกแบบพบปะกันในรอบ 3 ปี นับจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งตนในฐานะประธานการประชุมจะทำหน้าที่ในฐานะประเทศเจ้าภาพให้ดีที่สุด

 

ทั้งนี้ การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565 จัดที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯโดยเริ่มวันเสาร์ที่ 21 พ.ค.เป็นการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (Ministers Responsible for Trade Meeting: MRT) ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค(MRT) Gala dinner โดยไทยเป็นเจ้าภาพอาหารค่ำ และวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค(MRT) แถลงข่าวผลการประชุม

 

โดยการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (MRT) ประกอบด้วย 3 วาระสำคัญ คือ ในช่วงเช้าของวันที่ 21 พ.ค.เป็นการหารือระหว่างผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) และรัฐมนตรีการค้าเอเปค ในเรื่องแผนงานการขับเคลื่อนเอเปคสู่การเป็นเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) ที่จะเกิดขึ้นหลังจากโควิด-19ต่อด้วยช่วงบ่ายจะเป็นการรับทราบความคาดหวังของผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก ในเรื่องการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 12 (MC12) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 มิ.ย. ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างเขตเศรษฐกิจเอเปคในเรื่องระบบการค้าพหุภาคี และความคาดหวังที่มีต่อการประชุม MC12 ส่วนวันที่ 22 พ.ย. นี้ รัฐมนตรีการค้าเอเปคจะหารือเรื่องการรับมือและดำเนินชีวิตเพื่ออยู่ร่วมกับโควิด-19 การมองไปข้างหน้า โดยใช้นโยบายการค้าเป็นเครื่องมือในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืน ซึ่งทั้ง 3 วาระการประชุมจะสะท้อนหัวข้อหลักในการเป็นเจ้าภาพของไทย “Open. Connect. Balance.”

 

จากนั้นช่วงปลายปีวันที่ 18-19 พ.ย.นี้ จะเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ซึ่งผู้นำสมาชิกเอเปคก็จะเดินทางมาร่วมประชุมที่ไทยเช่นกัน ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค จะมีการประชุมอเปคในระดับต่าง ๆตลอดปี 2565 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านจะรับเป็นเจ้าภาพการประชุม ส่วนทางด้านการค้าและการลงทุนภายใต้กรอบเอเปค ทางกระทรวงพาณิชย์เราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (MRT)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง