รีเซต

กัมพูชาส่งออกสู่สมาชิก 'RCEP' เก้าเดือนแรก โต 23.6%

กัมพูชาส่งออกสู่สมาชิก 'RCEP' เก้าเดือนแรก โต 23.6%
Xinhua
26 ตุลาคม 2566 ( 20:18 )
11
กัมพูชาส่งออกสู่สมาชิก 'RCEP' เก้าเดือนแรก โต 23.6%

(แฟ้มภาพซินหัว : โรงงานยางล้อในเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์ จังหวัดพระสีหนุของกัมพูชา วันที่ 22 พ.ค. 2023) พนมเปญ, 26 ต.ค. (ซินหัว) -- วันพฤหัสบดี (26 ต.ค.) กระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชา รายงานว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าของกัมพูชาสู่กลุ่มประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ช่วงเดือนมกราคม-กันยายนของปีนี้ รวมอยู่ที่ 5.81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.09 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนรายงานระบุว่าจุดหมายการส่งออก 3 อันดับแรกของกัมพูชาภายใต้ความตกลงฯ ในช่วง 9 เดือนแรก ได้แก่ "เวียดนาม" 2.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 7.36 หมื่นล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.6 "จีน" 1.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.84 หมื่นล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 และ "ญี่ปุ่น" 885.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.21 หมื่นล้านบาท) ลดลงร้อยละ 1.3ข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้ความตกลงฯ ประกอบด้วย 15 ประเทศเอเชียแปซิฟิก ซึ่งแบ่งเป็นสิบประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม รวมกับคู่ค้า 5 แห่ง ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เพ็ญ โสวิชิต ปลัดและโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่าความตกลงฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2022 ได้เป็นแรงกระตุ้นการเติบโตทางการส่งออกของกัมพูชา และกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเข้าสู่กัมพูชาเพิ่มขึ้น โดยการส่งออกที่เติบโตบ่งชี้ว่ากลุ่มประเทศตามความตกลงฯ เป็นตลาดที่มีศักยภาพของสินค้าที่ผลิตในกัมพูชาโสวิชิตเสริมว่าการส่งออกของกัมพูชาสู่สมาชิกความตกลงฯ จะยังคงเติบโตตลอดปีนี้และปีต่อๆ ไปภายใต้มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงฯ"ความตกลงฯ บวกกับข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีอื่นๆ จะช่วยกัมพูชาหลุดพ้นจากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุดภายในปี 2027 และบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงภายในปี 2030 และประเทศรายได้สูงภายในปี 2050" โสวิชิตกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง