รีเซต

ของขวัญปีใหม่ 2566 เปิด "ท่าเรือราชินี-บางโพ" เชื่อมโยงระบบขนส่งล้อ-ราง-เรือ

ของขวัญปีใหม่ 2566 เปิด "ท่าเรือราชินี-บางโพ" เชื่อมโยงระบบขนส่งล้อ-ราง-เรือ
TNN ช่อง16
23 ธันวาคม 2565 ( 18:51 )
112
ของขวัญปีใหม่ 2566 เปิด "ท่าเรือราชินี-บางโพ" เชื่อมโยงระบบขนส่งล้อ-ราง-เรือ

ท่าเรือราชินี-บางโพ ท่าเรืออัจฉริยะเชื่อมโยงระบบขนส่งล้อ-ราง-เรือ อย่างไร้รอยต่อ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยสู่อนาคต จากรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่อประชาชน

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (23 ธ.ค. 65) เวลา 13.30 น. ณ บริเวณท่าเรือราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือราชินีและท่าเรือบางโพ 

ท่าเรือราชินี เป็นหนึ่งในท่าเรือที่ได้ยกระดับให้เป็นท่าเรืออัจฉริยะ นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาระบบการบริการให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่เมืองและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งล้อ ราง เรือ ที่สมบูรณ์แบบ 

สำหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือราชินี และท่าเรือบางโพ เป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ที่จะพัฒนาการให้บริการท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับระบบขนส่งรูปแบบอื่น (ล้อ-ราง-เรือ) ได้อย่างไร้รอยต่อโดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หรือ MTR บริเวณสถานีสนามไชย 

การปรับปรุงพัฒนาท่าเรือราชินีมีแนวคิดการออกแบบเน้นความสวยงามมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้เป็นท่าเรือที่สวยที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร มีความสะดวกและปลอดภัยทางน้ำ ควบคู่ไปกับการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) ให้พร้อมบริการ และมีมาตรฐานความปลอดภัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) พัฒนายกระดับท่าเรือให้เป็นสถานีเรือ ทั้งในส่วนของท่าเรือ ตัวเรือ ตลอดจนพัฒนาระบบการให้บริการรองรับชีวิตวิถีใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการควบคุม และบริหารจัดการบนเรือและท่าเรือ ตามแผนพัฒนาท่าเรือสาธารณะในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 29 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เปิดใช้งานแล้ว จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือกรมเจ้าท่า ท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรือนนทบุรี ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือสาทร และท่าเรือพายัพ 

ปัจจุบันแล้วเสร็จเพิ่มในปี 2565 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือราชินี ท่าเรือบางโพ และที่จะแล้วเสร็จเพิ่มในปี 2566 อีกจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือท่าเตียน ท่าเรือพระราม 7 และท่าเรือเกียกกาย 

ซึ่งการเปิดท่าเรือทั้งสองแห่งจะทำให้การบริการขนส่งทางน้ำที่ปลอดภัย สะดวก สบาย ให้แก่ผู้โดยสาร นักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชนแบบไร้รอยต่อ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ภาพจาก Thaigov

ภาพจาก Thaigov

 ภาพจาก Thaigov

ภาพจาก Thaigov

 ภาพจาก Thaigov

ภาพจาก Thaigovข้อมูลจาก Thaigov

ภาพจาก Thaigov

ข่าวที่เกี่ยวข้อง