โควิดคร่าชีวิตอีก1 ศบค.ยะลา ผ่อนคลายให้นั่งทานในร้านได้ แต่ต้องขออนุญาต

โควิดคร่าชีวิตอีก1 ศบค.ยะลา ผ่อนคลายให้นั่งทานในร้านได้ แต่ต้องขออนุญาต
ข่าวสด
27 มิถุนายน 2564 ( 22:23 )
10
โควิดคร่าชีวิตอีก1 ศบค.ยะลา ผ่อนคลายให้นั่งทานในร้านได้ แต่ต้องขออนุญาต

 

ยะลาหญิง 54 ดับอีกรายสังเวยโควิด ผู้ว่าฯเซ็นออกคำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยงแพร่เชื้อโรคระบาด พร้อมผ่อนคลายร้านอาหารเปิดขายอาหาร เครื่องดื่ม ให้นั่งทานในร้านได้ แต่ห้ามดื่มสุราเด็ดขาด

 

 

 

วันที่ 27 มิ.ย.2564 สำนักงานสาธารณสุจ จ.ยะลา รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 วันที่ 27 มิ.ย.2564 ผู้ป่วยรายใหม่ 98 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,559 ราย เสียชีวิต 1 ราย เสียชวิตสะสม 11 ราย

 


ผู้เสียชีวิตวันนี้ เป็นเพศ อายุ 54 ปี ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา มีโรคประจำตัวแลละเป็นผู้พิการ วันที่ 20 มิ.ย.64 เริ่มป่วย วันที่ 25 มิ.ย. เข้ารับการรักษารพ.กรงปินัง วันที่ 26 มิ.ย.ผลตรวจพบติดโควิด มีอาการช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ก่อนเสียชีวิต

 

 

 

วันเดียวกัน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 จ.ยะลา โดยนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา มีคำสั่งที่ 132/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วยมาตรการเกี่ยวกับสถานที่หรือการดำเนินกิจกรรม กิจการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

 

 

 

 

 

โดยมีสาระสำคัญคือ ใหปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ได้แก่ สถานบริการ สถานบันเทิง ร้านเกม อินเตอร์เน็ต โต๊ะสนุกเกอร์ สถานที่จัดนิทรรศการ ศูนย์แสดงสินค้า มหรสพ ยิม ฟิตเนส

 


และกำหนดให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ให้เปิดบริการได้จนถึงเวลา 21.00 น.โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ งดบริการที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น สวนสนุก ส่วนร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเก็ต เปิดได้ระหว่าง 04.00-22.00 น. และตลาดนัด กำหนดทางเข้าออก ทางเดียว มีจุดคัดกรองและบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ ผู้ค้า ผู้ซื้อต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 1-15 ก.ค.64

 

 

 

นอกจากนั่นยังผ่อนคลายมาตรการ ให้ร้านอาหารเปิดขายอาหาร เครื่องดื่ม ให้นั่งทานในร้าน แต่ห้ามจำหน่ายและดื่มสุราในร้านอาหาร เปิดได้ไม่เกินเวลา 22.00 น. โดยให้เจ้าของ หรือผู้ประกอบการ หรือผู้จัดกิจกรรม หรือผู้จัดการสถานที่ที่จะขอผ่อนคลายการใช้สถานที่หรือการดำเนินกิจกรรม กิจการ ให้ยื่นคำร้องต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ในพื้นที่ โดยต้องผ่านการประเมินตนเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินออกใบอนุญาต มีผลตั้งแต่วันที่ 1ก.ค.2564 เป็นต้นไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง