รีเซต

พระสงฆ์-พสกนิกร อยุธยา ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร แด่ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

พระสงฆ์-พสกนิกร อยุธยา ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร แด่ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"
TNN ช่อง16
17 ธันวาคม 2565 ( 15:43 )
53
พระสงฆ์-พสกนิกร อยุธยา ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร แด่ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆารวาส นำพระสงฆ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา 


เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร 


ขณะที่ เสนาสนารามราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะสงฆ์และเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางโดยรถปรับอากาศ 2 คัน จำนวน 60 คน มาที่พระอุโบสถวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร) เพื่อร่วมสวดอธิษฐานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พร้อมกับคณะสงฆ์วัดเสนาสนารามฯ


โดย คณะสงฆ์และเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกเดินทางจาก ศอบต. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อสักการะสมเด็จพระสังฆราช  เข้าพบ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และศึกษาดูงานใน จ.พระนครศรีอยุธยา  มีกำหนดกลับวันที่ 18 ธันวาคม นี้ แต่ภายหลังคณะทั้งหมดทราบข่าวอาการพระประชวร “ พระองค์ภาฯ ” จึงขอยกเลิกกำหนดการที่เหลือและกลับพื้นที่ ทันทีอีกด้วย


ทั้งนี้ ด้วย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงมีพระบัญชาโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แจ้งวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และ วัดไทยในต่างประเทศ ให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเป็นพิเศษ ต่อจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง