รีเซต

ผู้แทนไทยจ่อเสนอ 'พื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามัน' ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

ผู้แทนไทยจ่อเสนอ 'พื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามัน' ขึ้นทะเบียนมรดกโลก
ข่าวสด
25 พฤษภาคม 2564 ( 10:05 )
67
ผู้แทนไทยจ่อเสนอ 'พื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามัน' ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า ในวานนี้(24พ.ค.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมผ่านวีดิทัศน์ทางไกล คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการประชุม

 

 

 

 

นายวราวุธ เผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบองค์ประกอบและท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 31 ก.ค. 64 ผ่านการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล ซึ่งราชอาณาจักรไทยดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ.2562 - 2566

 

 

 

 

เห็นชอบการนำเสนอพื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามัน เพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางบก ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ในการผลักดันการนำเสนอพื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลก

 

 

ทั้งนี้ การผลักดันการนำเสนอแหล่งมรดกทางธรรมชาติพื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามัน เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก นอกจากจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ความรัก และความหวงแหนต่อแหล่งมรดกของท้องถิ่นแล้ว ยังทำให้แหล่งดังกล่าวเป็นที่รู้จักและสนใจในฐานะแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศที่ได้รับการยกย่องในฐานะแหล่งที่อยู่ระหว่างการเตรียมการยกระดับเป็นแหล่งมรดกโลก

 

 

อุทยานเเห่งชาติหมู่เกาะระนอง

ตลอดจนจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 ให้กับชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

 

 

สำหรับพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน อยู่ในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ประกอบด้วย อุทยานเเห่งชาติ 6 เเห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - ท้ายเหมือง และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ และป่าชายเลน จังหวัดระนอง

อุทยานแห่งชาติแหลมสน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง