รีเซต

รู้จักประวัติ “โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี” ก่อนปิดฉากตำนาน 83 ปี เซ่นพิษโควิด-19

รู้จักประวัติ “โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี” ก่อนปิดฉากตำนาน 83 ปี เซ่นพิษโควิด-19
Ingonn
21 ตุลาคม 2564 ( 10:24 )
2.9K
รู้จักประวัติ “โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี” ก่อนปิดฉากตำนาน 83 ปี เซ่นพิษโควิด-19

เป็นกระแสทันที เมื่อ “โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี” ได้ออกประกาศปิดสถานศึกษา เลิกกิจการโรงเรียน สิ้นปีการศึกษา 2564 นี้แล้ว หรือวันที่ 30 เมษายน 2565 เนื่องจากขาดทุนอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยทาง “อำนวยศิลป์ธนบุรี” จะคืนเงินแรกเข้า และลดค่าเทอมเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง ต่อไป


"โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี" ระบุว่า โรงเรียนมีความเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอํานวยศิลป์ธนบุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาและมีมติที่จะปิดสถานศึกษา ณ สิ้นปีการศึกษา 2564 (สิ้นเดือนเมษายน 2565)  เนื่องจากโรงเรียนประสบการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง และยิ่งมาประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ "โควิด-19" ซึ่งยาวนานกว่าที่คาดคิด โรงเรียนจึงยิ่งประสบปัญหาสภาพคล่อง ถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากมูลนิธิอํานวยศิลป์มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ตาม


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนโรงเรียนตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนจึงพิจารณาคืนเงินค่าแรกเข้าที่จ่ายให้โรงเรียนและเงินบริจาคที่มอบให้แก่มูลนิธิอํานวยศิลป์ จิตร- เอิบ ทั้งสุบุตร ให้ตามที่ได้จ่ายจริง 


โดยจะทําการคิดเป็นส่วนลดของค่าเทอมของภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 นี้ เว้นแต่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้ฝ่ายบัญชีจะทําหนังสือแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ปกครองแต่ละ ท่านเป็นรายบุคคลอีกครั้งหนึ่ง

 

นอกจากนี้ "โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี" ปิดกิจการ ได้ทําการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้พิจารณา โรงเรียนพร้อมให้ความช่วยเหลือในการประสานงานกับโรงเรียนที่ผู้ปกครองสนใจ หรือหาข้อมูลของโรงเรียนอื่นเพิ่มเติม

 


เปิดประวัติ "โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี"

“โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี” จัดตั้งขึ้นได้เนื่องจากได้มีผู้ปกครองนำนักเรียนมาขอสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ ปากคลองตลาด จังหวัดพระนคร เป็นจำนวนมาก จนกระทั่งทางโรงเรียนไม่สามารถรองรับความต้องการได้ เพราะสถานที่จำกัดขยายออกไปไม่ได้อีก รวมถึงสมัยนั้นทางรัฐบาลมีโครงการตัดถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะเข้ามาในแนวโรงเรียนต้องเสียห้องเรียนไปจำนวน 12 ห้องเรียน

 

อาจารย์ จิตร ทังสุบุตร เจ้าของและผู้จัดการโรงเรียนอำนวยศิลป์จึงพิจารณาจัดหาสถานที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่เล่าเรียนเป็นหลักฐาน เป็นที่เชื่อถือของประชาชน  โดยกระทรวงศึกษาธิการวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าเจ้าของและผู้จัดการ ครู นักเรียนจะต้องเป็นชุดเดียวกันจากโรงเรียน “อำนวยศิลป์” และอนุญาตให้เปิดสอนได้ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งยังกำหนดคุณสมบัติของครูใหญ่ไว้เป็นพิเศษ

 

ด้วยเหตุนี้ “โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี” จึงได้รับการรองรับวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ทันทีที่เริ่มการเปิดสอน พร้อมกับโรงเรียนอำนวยศิลป์ที่ตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2469 และได้รับรองวิทยฐานะ เมื่อ พ.ศ. 2475 นับว่าเป็นโรงเรียนราษฏร์แห่งแรกในจังหวัดธนบุรีที่ได้รับการรับรอง

 

“โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี” จึงได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ 82/2482 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2482 ได้โอนนักเรียนที่สมัครใจจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ซึ่งมีภูมิลำเลาในจังหวัดธนบุรี ใกล้กับโรงเรียนจำนวน 189 คน ครูและเจ้าหน้าที่ รวม 15 คน เปิดทำการสอนวันแรกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2482 ได้นิมนต์พระคุณเจ้าสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดอนงคาราม จังหวัดธนบุรี เป็นประธานเจิมป้าย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2482


ตราประจำโรงเรียน : เป็นรูปตราโล่  มีหญ้าแพรก ดอกมะเขือ และ อักษร อ.ธ. อยู่ภายในวงกลมประจำยาม

 

ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรมนำความเจริญ

 

คติธรรม : กลยา ณ การี กลยาณ ทำดีได้ดี

 

คำขวัญ : ขยันและมีคุณธรรม

 

รูปแบบการเรียนการสอนของ “อำนวยศิลป์ธนบุรี”

“โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี” มีการเรียนการสอนนำไปสู่นวัตกรรมแบบสากล Brings to you a global educational innovation รับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาล - ป.6 24 คน/ห้อง

 

มีการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น English Intensive Programme ( EIP ) ) , โรงเรียนเอกชนต้นแบบ โครงการโรงเรียนไทยสู่ความเป็นเลิศภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิชิน โสภณพนิช , จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้นวัตกรรม การสอนแบบส่งเสริมการคิด ( Thinking School ) , การสอนแบบมอนเตสซอรี่ ( Montessori ) ระดับประถมแห่งแรกในย่านฝั่งธน , การสอนแบบโครงงาน ( Project Approach) 

 


ข้อมูลจาก โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง