รีเซต

นิวซีแลนด์ยกระดับการคุ้มครอง 'สิทธิเด็ก'

นิวซีแลนด์ยกระดับการคุ้มครอง 'สิทธิเด็ก'
Xinhua
22 ธันวาคม 2565 ( 14:33 )
37
นิวซีแลนด์ยกระดับการคุ้มครอง 'สิทธิเด็ก'

เวลลิงตัน, 22 ธ.ค. (ซินหัว) -- นิวซีแลนด์ยินดีกับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่องกระบวนการติดต่อร้องเรียน (OPCP) ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการของรัฐบาลอย่างอิสระเมื่อวันพุธ (21 ธ.ค.) เคลวิน เดวิส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเด็กของนิวซีแลนด์ ระบุว่าพิธีสารดังกล่าวจะอนุญาตให้มีการเรียกร้องต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ หากผู้เรียกร้องเชื่อว่ารัฐบาลได้ละเมิดข้อผูกมัดของนิวซีแลนด์ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติเดวิสกล่าวว่าการเข้าเป็นภาคีพิธีสารฯ ของนิวซีแลนด์นี้จะรับรองการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิของเด็กทั้งหมดในนิวซีแลนด์ พร้อมเสริมว่าพิธีสารจะพัฒนาการคุ้มครองสิทธิเด็กด้วยการตรวจสอบการดำเนินการของรัฐบาลอย่างอิสระ ให้เกียรติข้อผูกมัดภายใต้สนธิสัญญาไวทังกิ (Treaty of Waitangi) ซึ่งเป็นเอกสารการก่อตั้งประเทศ และเพิ่มน้ำหนักให้ภาระหน้าที่เดิมของนิวซีแลนด์ในฐานะรัฐภาคีของอนุสัญญาฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง