รีเซต

ผู้ว่าปากน้ำมอบอุปกรณ์และยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้ท้องถิ่นพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 ให้ชาวบ้าน

ผู้ว่าปากน้ำมอบอุปกรณ์และยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้ท้องถิ่นพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 ให้ชาวบ้าน
77ข่าวเด็ด
27 มีนาคม 2563 ( 18:12 )
166
ผู้ว่าปากน้ำมอบอุปกรณ์และยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้ท้องถิ่นพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 ให้ชาวบ้าน

นายชาติชาย  อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบอุปกรณ์และยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้ท้องถิ่นพ่นฆ่าเชื้อให้ชาวบ้าน ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย  อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานมอบอุปกรณ์และยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 และอุปกรณ์การป้องกัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้นำไปพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายธฤต สำราญเวทย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  นายวิมล มงคลเจริญ  ปลัด อบจ.สมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.  นายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสมุทรปราการ   นายอิทธิชัย ชูเรณู  ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ   นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดและ นายพิริยะ โตสกุลวงศ์  กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นสักขีพยาน และมีตัวแทนจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เดินทางมารับมอบอุปกรณ์และน้ำยาฆ่าเชื้อร่วมทั้งสิ่งของต่าง ๆ เพื่อนำไปพ่นฆ่าเชื้อให้ประชาชนในพื้นที่ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

นายชาติชาย อุทัยพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  ได้กล่าวว่า   จังหวัดสมุทรปราการได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ขึ้น พร้อมทั้งได้เตรียมความพร้อมในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับฆ่าเชื้อพร้อมทั้งน้ำยาฆ่าเชื้อมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำกลับไปพ่อฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม เป็นการป้องกันและควบคุมโรคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการจัดหายา เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ประกอบไปด้วย แอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 100 ถัง, แอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 20 ลิตร จำนวน 250 ถัง  ,  แอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 100 ถัง   ,   แอลกอฮอล์ล้างมือ ชนิดขวดปั๊ม ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 5,500 ขวด ,   เจลฆ่าเชื้อโรค ชนิดขวดปั๊ม ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 1,800 ขวด ,เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด จำนวน 2,000 เครื่อง , เครื่องพ่นสะพายหลัง แบบแบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ลิตร จำนวน 500 เครื่อง ,  น้ำยาฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.8 ลิตร จำนวน 2,000 ขวด  , ตลอดจนชุดป้องกันสารเคมีและแว่นตา จำนวน 500 ชุด  ,  และถุงมือป้องกันสารเคมี จำนวน 100 กล่อง (กล่องล่ะ 100 ชิ้น) ที่จำเป็น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตจังหวัดสมุทรปราการ นำไปพ่นฆ่าเชื้อไวรัส โควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง