รีเซต

ออสเตรเลีย เตรียมนำเข้า "เป็ดปรุงสุกไทย" เริ่ม มิ.ย.นี้

ออสเตรเลีย เตรียมนำเข้า "เป็ดปรุงสุกไทย" เริ่ม มิ.ย.นี้
TNN ช่อง16
12 พฤษภาคม 2566 ( 09:48 )
58
ออสเตรเลีย เตรียมนำเข้า "เป็ดปรุงสุกไทย" เริ่ม มิ.ย.นี้

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนางสาวปิยะนุช ทิพยวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวแอมเบอร์ พาร์ ที่ปรึกษาด้านการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตเครือรัตน์ ออสเตรเลียประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ แห่งออสเตรเลีย ได้เข้าร่วมพิธีส่งเสริมความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรระหว่างไทยและออสเตรเลีย ชนิดสินค้าเป็ดปรุงสุกของไทยและอะโวคาโดของออสเตรเลีย

ในพิธีฯ ครั้งนี้ได้ส่งมอบจดหมายทางการ จากกระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ แห่งออสเตรเลียให้แก่อธิบดีกรมปศุสัตว์ของไทย โดยจดหมายนี้เป็นจดหมายที่สรุปข้อตกลงเกี่ยวกับใบรับรองสุขภาพสัตว์ เพื่อการนำเข้าผลิตภัณฑ์เป็ด ปรุงสุกจากประเทศไทยเข้าสู่เครือรัฐออสเตรเลีย ถือเป็นการยอมรับคุณภาพมาตรฐานการผลิตเป็ดปรุงสุกของไทย

หลังจากนั้นทางออสเตรเลียจะนำข้อมูลเงื่อนไขการนำเข้าเป็ดปรุงสุกของไทยเข้าสู่ระบบข้อมูล (BICON) จะส่งผลให้เป็ดปรุงสุกไทยสามารถส่งออกได้ภายในเดือนมิถุนายน โดยคาดว่าสามารถส่งออกได้ปริมาณ1,200 ตันต่อปี มูลค่า 400 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้ลงนามในประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลอะโวคาโดสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2566 ซึ่งหลังจากที่ประกาศฉบับนี้ได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาและกรมวิชาการเกษตรได้เดินทางไปตรวจสอบระบบการส่งออก อะโวคาโด พันธุ์แฮสจากรัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลีย จะสามารถนำเข้าราชอาณาจักรไทยได้ พร้อมนี้ ทั้งสองประเทศจะได้ขยายความร่วมมือ ทั้งด้านวิชาการและการส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง