ชีวิตคนกรุงดี๊ดี! ปัญหาการจราจร ยืนหนึ่งอยากให้ ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ รีบแก้

ชีวิตคนกรุงดี๊ดี! ปัญหาการจราจร ยืนหนึ่งอยากให้ ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ รีบแก้
TeaC
4 เมษายน 2564 ( 09:47 )
58
ชีวิตคนกรุงดี๊ดี! ปัญหาการจราจร ยืนหนึ่งอยากให้ ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ รีบแก้

 

ข่าววันนี้ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 2” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,316 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 2 

 

 

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงปัญหาที่ประชาชนอยากให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ เร่งแก้ไขมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ 

 

 

 • ร้อยละ 61.40 ระบุว่า ปัญหาการจราจร
 • รองลงมา ร้อยละ 32.67 ระบุว่า ปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง
 • ร้อยละ 28.50 ระบุว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง น้ำเสีย
 • ร้อยละ 26.90 ระบุว่า ปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 21.66
 • ระบุว่า ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม มิจฉาชีพ ร้อยละ 20.29
 • ระบุว่า ปัญหาถนน/ทางเท้า ชำรุด ร้อยละ 18.77
 • ระบุว่า ปัญหาเรื่องขยะและความสะอาด ร้อยละ 7.45
 • ระบุว่า ปัญหาการศึกษา ร้อยละ 7.37
 • ระบุว่า ปัญหาหาบเร่ แผงลอย ร้อยละ 6.46 ระบุว่า ปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข ร้อยละ 5.09
 • ระบุว่า ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน ร้อยละ 1.67 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 • ระบุอื่น ๆ ร้อยละ 0.53 ได้แก่ ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะ คนเร่ร่อน และสุนัขจรจัด 

 

 

 

ข้อมูล : นิด้าโพล

ภาพโดย pandapotter จาก pixzabay

 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง