TrueID

สธ.ประกาศแล้ว ปลดล็อค ใบกัญชา-กัญชง พ้นบัญชียาเสพติด ให้ใช้ทางการแพทย์

สธ.ประกาศแล้ว ปลดล็อค ใบกัญชา-กัญชง พ้นบัญชียาเสพติด ให้ใช้ทางการแพทย์
มติชน
9 ธันวาคม 2563 ( 16:23 )
247
สธ.ประกาศแล้ว ปลดล็อค ใบกัญชา-กัญชง พ้นบัญชียาเสพติด ให้ใช้ทางการแพทย์

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 9 ธันวาคมระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีสาระสำคัญตามมติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษครั้งที่ 12/2563 (ครั้งที่ 423) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ซึ่งมติว่า วิธีภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทยมีการนำส่วนของใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น รากมาใช้ จึงปลดส่วนนี้ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น

 

โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ สธ. ลงนามในประกาศดังกล่าวแล้ว และจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

คลิกอ่าน ด่วน!! ปลดล็อก กัญชา-กัญชง ทุกส่วน เว้นช่อดอก พ้นยาเสพติดประเภท 5

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง