รีเซต

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ดสั่ง ปิดเมือง สกัด โควิด งดขายเหล้า ฝ่าฝืนปรับเป็นแสน

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ดสั่ง ปิดเมือง สกัด โควิด งดขายเหล้า ฝ่าฝืนปรับเป็นแสน
ข่าวสด
9 เมษายน 2563 ( 20:21 )
84
ผู้ว่าฯร้อยเอ็ดสั่ง ปิดเมือง สกัด โควิด งดขายเหล้า ฝ่าฝืนปรับเป็นแสน

ปิดเมือง วันที่ 9 เม.ย. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 10 เม.ย.ถึงวันที่ 17 เม.ย.นี้ หลังจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 3 ราย (กลับบ้าน 1 ราย) ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางไปดูการแข่งขันมวยราชดำเนิน และพนักงานในสถานบันเทิงย่านสุขุมวิท โดยมีผลบังคับใช้ทันที

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของเชื้อเพิ่มขึ้น จึงต้องใช้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันอย่างเข้มข้น โดยแบ่งออกเป็น 4 มาตรการหลักๆ ที่ชัดเจน คือมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่จังหวัด ด้วยการ ห้ามบุคคลเดินทางเข้า-ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เว้นแต่ต้องรับการรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่

อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชนทางการแพทย์ เช่น ยานพาหนะเพื่อการขนส่งยา อุปกณ์วัสดุเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการฉุกเฉินทางการแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล ยานพาหนะ เพื่อการขนส่งเงินของธนาคาร สถาบันการเงิน ยานพาหนะเพื่อขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง ชิ้นส่วนประกอบซ่อมบำรุง ยานพาหนะเพื่อขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ หรือมีเหตุจำเป็นตามข้อ

กรณีมีหลักฐานเคยผ่านการกักตัว ณ สถานที่กักตัวที่รัฐบาลจัดให้ (State Quarantine) หรือผ่านการกักตัว ณ สถานที่ที่จังหวัดอื่น (Local Quarantine) มาแล้ว ให้นายอำเภอใช้มาตรการในการกักตัว ณ บ้านของตนตามภูมิลำเนาของบุคคลนั้น (Home Quarantine) หรือสถานที่อื่นที่คณะกรรมการโรคติดต่อ ที่จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนด

ห้ามขายสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ระหว่างเวลา 17.00 น. - 22.00 น. ในระหว่างวันที่ 10-17 เม.ย. สถานที่ได้แก่ห้าง ตลาด สถานที่ราชการ ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก รวมไปถึงร้านค้า ร้านอาหาร ต้องมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ก่อนเข้าอาคาร หรือร้าน วางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน และป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ มีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตั้งแต่ 10 เม.ย. จนถึงวันที่ 17 เม.ย.63

ทั้งนี้ หลังจากที่มีการประกาศปิดเมืองห้ามเข้า-จังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว ได้มีประชาชนจำนวนมากแห่ไปรวมตัวกันที่ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเพื่อขอใบอนุญาตเดินทางเข้า-ออกเป็นจำนวนมาก แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในพื้นฐานที่เป็นความจริงและตามประกาศของจังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง