รีเซต

นักท่องเที่ยวเยือน 'โกเบคลีเทเป' โบราณสถานเก่าแก่ในตุรกี

นักท่องเที่ยวเยือน 'โกเบคลีเทเป' โบราณสถานเก่าแก่ในตุรกี
Xinhua Thai
23 พฤษภาคม 2565 ( 13:17 )
31
นักท่องเที่ยวเยือน 'โกเบคลีเทเป' โบราณสถานเก่าแก่ในตุรกี

อังการา, 23 พ.ค. (ซินหัว) -- ประชาชนเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีโกเบคลีเทเป (Gobekli Tepe) ในจังหวัดซานลิอูร์ฟาทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกี ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2018 และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชั้นนำของตุรกี

แหล่งโบราณคดีโกเบคลี เทเป ซึ่งมีความเก่าแก่ย้อนไปราว 12,000 ปีก่อน ถือเป็นหนึ่งในซากปรักหักพังทางโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยมีหินแกะสลักขนาดใหญ่และเสารูปตัวทีซึ่งถูกสร้างขึ้นก่อนที่มนุษย์จะรู้จักการทำเกษตรกรรม

(บันทึกภาพวันที่ 21 พ.ค. 2022)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง