รีเซต

ศาลรธน. ขยายเวลา "ก้าวไกล" ยื่นคำชี้แจงปมยุบพรรคอีก 15 วัน ถึง 2 มิ.ย.นี้

ศาลรธน. ขยายเวลา "ก้าวไกล" ยื่นคำชี้แจงปมยุบพรรคอีก 15 วัน ถึง 2 มิ.ย.นี้
TNN ช่อง16
15 พฤษภาคม 2567 ( 12:35 )
19
ศาลรธน. ขยายเวลา "ก้าวไกล" ยื่นคำชี้แจงปมยุบพรรคอีก 15 วัน ถึง 2 มิ.ย.นี้

ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าวผลการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยนายทะเบียนพรรคการเมือง ยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ข้อเท็จจริงปรากฎตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/ 2567 


จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งยุบพรรคก้าวไกล เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรค และห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด 10 ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคสอง และมาตรา 94 วรรคสอง

ต่อมาผู้ถูกร้องยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 23 เมษายน 2567 ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาครั้งที่สองออกไปอีก 30 วันนับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งแรก และศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งอนุญาตขยาย ระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปอีก 15 วันนับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งแรก ต่อมาผู้ถูกร้องยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาครั้งที่สาม เป็นครั้งสุดท้ายออกไปอีก 15 วันนับถัดวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งที่สองแล้ว

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของผู้ถูกร้อง ซึ่งขอขยายระยะเวลาเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาตามคำขอซึ่งจะครบกำหนดเขียนคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 2 มิถุนายน 2567ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง