รีเซต

PTT ออกหุ้นกู้ 50 ปีขายต่างชาติ

PTT ออกหุ้นกู้ 50 ปีขายต่างชาติ
TNN ช่อง16
17 กรกฎาคม 2563 ( 10:30 )
138
PTT ออกหุ้นกู้ 50 ปีขายต่างชาติ


บมจ.ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ค.63 บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ อายุ 50 ปีจำนวน 700 ล้านเหรียญสหรัฐอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70% ต่อปี โดย ปตท. เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Ratings ในระดับ BBB+ และ Moody’s Corporation ในระดับ Baa1

หุ้นกู้ชุดนี้อยู่ภายใต้โครงการการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ(Global Medium Term Note Program) ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้นำไปใช้เพื่อเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ ปตท.

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 61 เมื่อวันที่12 เม.ย.61 มีมติอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ของ ปตท.ในระยะเวลา 5 ปี(พ.ศ. 2561 – 2565) ภายในวงเงินรวมหรือเทียบเท่า 200,000 ล้านบาท (เงินกู้จำนวน 50,000 ล้านบาทและหุ้นกู้จำนวน 150,000 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้ ปตท.โดยการกู้ยืม/ก่อหนี้ของปตท. ศูนย์บริหารเงิน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.เพื่อใช้ใน การลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระทั้งนี้มีวงเงินกู้คงเหลือที่จัดหาได้ในปีพ.ศ. 2563 – 2565 ประมาณ 155,930 ล้านบาท


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง