รีเซต

'ศรีสุวรรณ'ฟ้องผู้ว่าฯ'กทม.-รฟม.-รมว.คมนาคม'ปล่อยรฟม.ใช้ฟุตปาธทำบันไดขึ้นลงรถไฟฟ้าผิด กม.

'ศรีสุวรรณ'ฟ้องผู้ว่าฯ'กทม.-รฟม.-รมว.คมนาคม'ปล่อยรฟม.ใช้ฟุตปาธทำบันไดขึ้นลงรถไฟฟ้าผิด กม.
มติชน
17 ธันวาคม 2563 ( 12:36 )
56
'ศรีสุวรรณ'ฟ้องผู้ว่าฯ'กทม.-รฟม.-รมว.คมนาคม'ปล่อยรฟม.ใช้ฟุตปาธทำบันไดขึ้นลงรถไฟฟ้าผิด กม.

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 10.00 น.ที่ศาลปกครองกลาง นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้นำชาวกรุงเทพมหานครมายื่นฟ้อง ผู้ว่ากทม. ผู้ว่ารฟม. และรมว.คมนาคม ฐานใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปทำพิธีเปิดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งระบบเมื่อวานนี้

 

ทั้งนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และสายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และช่วงหัวลำโพง-บางแค และอีกหลายๆสายนั้น จากการตรวจสอบบริเวณบันไดขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้า ลิฟท์ ตอม่อและทางลาดของคนพิการบริเวณสถานีต่างๆ ของรถไฟฟ้าแต่ละสาย ปรากฏว่า มีการใช้พื้นที่ทางเท้าก่อสร้างจนแทบจะเต็มพื้นที่ ทำให้ชาวบ้าน-คนพิการใช้ทางเท้าแทบไม่ได้หรือไม่สะดวก บางจุดทางเท้าเหลือพื้นที่เพียง 50-80 ซม. คนเดินสวนกันแทบไม่ได้ แถมบางจุดมีเสาไฟฟ้า ป้ายจราจร หรือ Street Furniture ขวางเต็มพื้นที่ไปหมด ไม่มีความเป็น Universal Design เลยแต่อย่างใด เป็นการออกแบบ-ก่อสร้างที่เอาสะดวกในงานของ รฟม. เป็นที่ตั้ง โดยไม่สนใจสิทธิของคนใช้ทางเท้าหรือคนยากคนจนที่ไม่มีเงินซื้อตั๋วขึ้นรถไฟฟ้าแต่อย่างใด

 

การก่อสร้างบันไดขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้า ลิฟท์ ตอม่อและทางลาดของคนพิการบริเวณสถานีต่างๆ ของรถไฟฟ้าต่างๆ ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า รฟม. ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548, กฎกระทรวง กําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.2555 และกฎกระทรวง กําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.2556 ที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าพื้นที่ทางเดินเท้าต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

 

ทั้งนี้สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และชาว กทม.ได้เคยเรียกร้องและท้วงติงให้ รฟม. ดำเนินการแก้ไข บันไดขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้า ลิฟท์ ตอม่อและทางลาดของคนพิการบริเวณสถานีต่างๆ ของรถไฟฟ้าแต่ละสถานี เพื่อให้มีความกว้างของทางเท้าไม่ต่ำกว่า 1.50 เมตรมานานแล้วตั้งแต่ปลายปี 2561 แต่ รฟม.ก็หาได้รับฟังไม่ กรณีดังกล่าวสมาคมฯและชาว กทม. จึงไม่อาจปล่อยให้ รฟม.ย่ามใจในการที่จะก่อสร้างรถไฟฟ้าโดยไม่คำนึงถึงการใช้ทางเท้าของประชาชนทั่วไปและคนพิการได้ จึงจะนำความมายื่นฟ้อง ผู้ว่าฯกทม. ผู้ว่า รฟม. และรมว.คมนาคม ต่อศาลปกครองกลางในวันนี้ เพื่อสั่งให้แก้ไขฟุตบาทและบันได้ขึ้น-ลงสถานีรถไฟฟ้าทุกสายต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง