รีเซต

'ศรีสุวรรณ' เตรียมร้องประธานสภาตรวจสอบรายชื่อไอลอว์ขอแก้รัฐธรรมนูญ

'ศรีสุวรรณ' เตรียมร้องประธานสภาตรวจสอบรายชื่อไอลอว์ขอแก้รัฐธรรมนูญ
มติชน
15 พฤศจิกายน 2563 ( 10:16 )
30
'ศรีสุวรรณ' เตรียมร้องประธานสภาตรวจสอบรายชื่อไอลอว์ขอแก้รัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ (iLaw) ได้อ้างรายชื่อประชาชนจำนวน 100,732 รายชื่อ ส่งให้รัฐสภาเมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256(1) ในการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนั้น การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวทั้งในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร ทั้งฝ่ายค้านและของรัฐบาล รวมทั้งของไอลอว์ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากหลังจากมีความเห็นแตกต่าง โดยการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามครรลองของกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะในส่วนของไอลอร์ผู้ที่มีสิทธิที่จะร่วมลงชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 คนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเท่านั้น

 

“เมื่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับรายชื่อจากตัวแทนไอลอร์มาดำเนินการตรวจสอบพบว่าผู้ร่วมลงชื่อจริงมีเพียง 98,824 คน ต่อมาประธานรัฐสภาจัดให้มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และจัดเอกสารไว้เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศ คือวันที่ 14 ตุลาคม ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้มีรายชื่อด้วย ขณะนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาของการตรวจสอบแล้ว แต่เป็นที่สงสัยว่าหนังสือที่ทางเลขาธิการสภาฯแจ้งไปยังผู้มีรายชื่อทั้ง 98,824 ราย มีผู้ยืนยันกลับมาครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้หรือไม่ เนื่องจากตาม พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2556 บัญญัติไว้ในมาตรา.14 ระบุว่าผู้ใดลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร หรือใช้ หรืออ้างลายมือชื่อปลอมเช่นว่านั้น เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่แท้จริง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” นายศรีสุวรรณ กล่าว

 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า สมาคมฯจะเดินทางไปยื่นคำร้องเพื่อขอตรวจสอบหลักฐานการยืนยันรายชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายว่าครบ 50,000 รายชื่อหรือไม่ และมีผู้ใดลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร หรือใช้ หรืออ้างลายมือชื่อปลอมหรือไม่ เพื่อที่จะได้เร่งรัดให้รัฐสภาหรือสภาผู้แทนฯ ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีเอากับผู้ริเริ่มการเข้าชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว โดยจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาในวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กทม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง