รีเซต

สวนดุสิตโพลเผย คนไทยเครียดเรื่องของแพง-การคอร์รัปชั่น เน้นผ่อนคลายด้วยการไปเที่ยว

สวนดุสิตโพลเผย คนไทยเครียดเรื่องของแพง-การคอร์รัปชั่น เน้นผ่อนคลายด้วยการไปเที่ยว
มติชน
20 กันยายน 2563 ( 13:43 )
87
สวนดุสิตโพลเผย คนไทยเครียดเรื่องของแพง-การคอร์รัปชั่น เน้นผ่อนคลายด้วยการไปเที่ยว

     เมื่อวันที่ 20 กันยายน สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี ความเครียดของคนไทย ณ วันนี้ จำนวนทั้งสิ้น 1,358 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2563 แบ่งเป็น

 

1.ด้านการเมือง อันดับ 1 63.93% ระบุคือการทุจริตคอร์รัปชั่น, อันดับ 2 46.65% ความขัดแย้งทางการเมือง, อันดับ 3 42.32% การเคลื่อนไหวทางการเมือง/การชุมนุม, ข่าวการเมือง อันดับ 4 39.02% และอันดับ 5 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 35.61%

 

2.ด้านเศรษฐกิจ อันดับ 1 67.76% ระบุ ของกิน-ของใช้แพง , อันดับ 2 58.06% ข่าวเศรษฐกิจ, อันดับ 3 56.80% เงินไม่พอใช้, อันดับ 4 50.64% เป็นหนี้ต้องกู้ยืม, อันดับ 5 45.30% ตกงาน ไม่มีงานทำ

 

 

3.ด้านสังคม อันดับ 1 57.49% โรคโควิด-19, อันดับ 2 55.49% อาชญากรรมต่างๆ เช่น ปล้น ฆ่า ข่มขืน, อันดับ 3 40.58% การบูลลี่ (เหยียด/กลั่นแกล้ง/ข่มเหงรังแก), อันดับ 4 36.21% ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า และอันดับ 5 36.16% อุบัติเหตุ ความประมาท

 

 

และ 4.ด้านส่วนตัว อันดับ 1 40.43% การทำงาน, อันดับ 2 27.19% สุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ, อันดับ 3 25.09% เรื่องในครอบครัว บุตรหลาน คู่ครอง, อันดับ 4 16.58% การเรียน และอันดับ 5 13.19% การคบเพื่อน

 

 

สำหรับสิ่งที่คนไทยอยากทำเมื่อรู้สึกเครียดมาก คือการออกไปเที่ยว ช็อปปิ้ง ซื้อของ 51.47% รองลงมาคือการเล่นเน็ต เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม 35.35%, การกิน 33.51%, การเล่นกีฬา ออกกำลังกาย 31.15% และเข้าวัด ใช้ธรรมะบำบัด 27.17%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง