รีเซต

กัญชาเสรี 2 ปี ผลร้ายแรงต่อเยาวชน วัยรุ่นเสพเพิ่ม 10 เท่า!

กัญชาเสรี 2 ปี ผลร้ายแรงต่อเยาวชน วัยรุ่นเสพเพิ่ม 10 เท่า!
TNN ช่อง16
11 พฤษภาคม 2567 ( 19:07 )
21
กัญชาเสรี 2 ปี ผลร้ายแรงต่อเยาวชน วัยรุ่นเสพเพิ่ม 10 เท่า!


การปลดล็อกกัญชาให้ใช้อย่างเสรีในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว แต่ดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบในด้านลบมากกว่าด้านบวก โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นที่มีการเสพกัญชาเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ ทำให้รัฐบาลต้องหันกลับมาทบทวนนโยบายกัญชาอีกครั้ง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน


กัญชาส่งผลเสียต่อเยาวชนและวัยรุ่น


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เปิดเผยข้อมูลน่าตกใจว่า หลังจากเปิดให้ประชาชนใช้กัญชาได้อย่างเสรีมากว่า 2 ปี พบว่ากลุ่มวัยรุ่นมีการเสพกัญชาเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 เท่า อ้างอิงจากข้อมูลของศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาที่ชี้ว่า เด็กที่เสพกัญชามีค่าไอคิวลดลงถึง 8-9 จุด ซึ่งถือเป็นผลกระทบร้ายแรงต่อพัฒนาการทางสมองของเยาวชน


แนวทางแก้ไขปัญหากัญชาของรัฐบาล


ทั้งนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ต่างเห็นตรงกันว่าการแก้ไขปัญหากัญชาจะต้องยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก โดยพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 


นายสมศักดิ์ ยังระบุว่า จะเชิญผู้ประกอบการทุกฝ่ายมาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการแบ่งแยกระหว่างการใช้กัญชาในทางการแพทย์ กับการใช้เพื่อธุรกิจและรายได้ทางเศรษฐกิจ


ความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลเรื่องกัญชา


นายศุภชัย ใจสมุทร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ชี้แจงว่า นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคต่างให้การรับรองไว้ต่อรัฐสภาแล้ว 


ดังนั้น สิ่งที่ควรทำในตอนนี้คือการเร่งออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้กัญชาอย่างถูกต้องและเหมาะสม


สรุป

การเปิดเสรีกัญชาที่ผ่านมา แม้จะสร้างประโยชน์ในแง่ของการใช้ทางการแพทย์และรายได้ทางเศรษฐกิจ แต่ก็ส่งผลเสียต่อเยาวชนและวัยรุ่นเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงจำเป็นต้องกลับมาทบทวนนโยบายและหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ผ่านการรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย และการออกกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาให้เหมาะสม เพื่อคุ้มครองเยาวชนและประชาชน ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางที่ถูกต้องต่อไป
ภาพ : TNN

เรียบเรียง : ยศไกร รัตนบรรเทิง บรรณาธิการ TNN

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง