รีเซต

เจ้าอาวาสวัดโปร่งเก่า สนองพระดำริพระสังฆราชฯ ออกเยี่ยม-มอบของให้ชาวบ้านช่วงโควิด

เจ้าอาวาสวัดโปร่งเก่า สนองพระดำริพระสังฆราชฯ ออกเยี่ยม-มอบของให้ชาวบ้านช่วงโควิด
ข่าวสด
29 เมษายน 2563 ( 15:20 )
215
เจ้าอาวาสวัดโปร่งเก่า สนองพระดำริพระสังฆราชฯ ออกเยี่ยม-มอบของให้ชาวบ้านช่วงโควิด

 

วันที่ 29 เม.ย. ที่วัดโปร่งเก่า ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี พระอธิการดนัย อติภทฺโท เจ้าอาวาส ได้ออกเยี่ยมชาวบ้านบริเวณรอบวัด โดย พระดนัย เปิดเผยว่า มีความเป็นห่วงพุทธศาสนิกชนในช่วงโรคโควิด 19 ระบาด ทางวัดอาตมามีพระน้อย จำนวนของที่ได้จากการบิณฑบาตร รวมถึงสิ่งของที่ญาติโยมนำมาถวายในโอกาสงานบุญต่างๆ มีเหลือ ทั้งได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อน ของญาติโยมในยามเกิดวิกฤตแบบนี้ จึงได้ออกเยี่ยมเยียน สอบถามสารทุกข์สุขดิบ พร้อมทั้งได้นำสิ่งที่ใช้สำหรับการยังชีพ มอบให้กับญาติโยมที่มีฐานะยากจนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รวมถึงคนแก่ติดเตียง

 

ซึ่งจริงๆ แล้วอาตมาได้ทำกิจกรรมนี้ต่อเนื่อง 2 ปีแล้ว ตั้งแต่มารับตำแหน่งเจ้าอาวาสใหม่ๆ เช่นมีโลงศพ ได้มอบให้ศพผู้ยากไร้ ไม่มีญาติ ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กระดาษทิชชู่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับคนแก่ ผู้ป่วยติดเตียง ข้าว-แกง โดยวันนี้ได้มอบให้กับญาติโยม ในเขตพื้นที่ ต.บ้านโปร่ง ซึ่งมีอยู่ 5 หมู่บ้าน ฉ,ธได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เป็นอย่างดี

 

 

พระอธิการดนัย กล่าวอีกว่า ที่สำคัญอาตมาได้สนองตามแนวพระดำริของ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่พระองค์ท่านได้ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ซึ่งมีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน

 

 

ซึ่งได้ทรงพระดำริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาลในการนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชายังโปรดให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาสั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ประสานงานกับวัดทั่วราชอาณาจักรซึ่งมีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทาน ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด

 

 

ทั้งนี้ มิใช่การบังคับ แต่เป็นการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือ โดยให้คำนึงถึงความความพร้อมของแต่ละวัด ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในชุมชนนั้นๆ เป็นสำคัญ อีกทั้งให้ประสานภารกิจร่วมกับหน่วยงานและบุคลาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขซึ่งมีประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงทาน และการแจกจ่าย ให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยต้องไม่มีการจัดพิธีการ พิธีกรรม กิจกรรม หรือการบริหารจัดการใดๆ ที่ต้องให้บุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน กับทั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด ตามแนวพระบัญชาของ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง