จีนเผยงบประมาณ 'วิจัยและพัฒนา' โตเร็วต่อเนื่อง

จีนเผยงบประมาณ 'วิจัยและพัฒนา' โตเร็วต่อเนื่อง
Xinhua Thai
27 กุมภาพันธ์ 2564 ( 14:31 )
14
จีนเผยงบประมาณ 'วิจัยและพัฒนา' โตเร็วต่อเนื่อง

ปักกิ่ง, 27 ก.พ. (ซินหัว) -- เมื่อวันศุกร์ (26 ก.พ.) หวังจื้อกัง รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน เปิดเผยว่างบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของจีน ระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2016-2020) ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว

 

หวังกล่าวว่างบประมาณดังกล่าวในปี 2020 จะมียอดรวมสูงถึง 2.4 ล้านล้านหยวน (ราว 11 ล้านล้านบาท) โดยการวิจัยพื้นฐาน (basic research) ในปีก่อนใช้งบประมาณสูงเกือบสองเท่าจากปี 2015 อยู่ที่มากกว่า 1.5 แสนล้านหยวน (ราว 6.9 แสนล้านบาท)

 

อัตราการเติบโตโดยรวมของงบประมาณด้านการวิจัยพื้นฐานระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับข้างต้นอยู่ที่ร้อยละ 16.9 ขณะอัตราสมทบความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ที่ร้อยละ 60 ในปี 2020 และสัดส่วนประชากรจีนมีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์สูงเกินร้อยละ 10 แล้ว

 

หวังเสริมว่าการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index) ซึ่งเผยแพร่โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) ปรับอันดับของจีนจากอันดับที่ 29 ในปี 2015 ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 14 ในปี 2020

ข่าวที่เกี่ยวข้อง