รีเซต

เยียวยาเกษตรกร จันทบุรี พร้อมโอน เงินเยียวยาเกษตรกร กว่า 1 หมื่นราย

เยียวยาเกษตรกร จันทบุรี พร้อมโอน เงินเยียวยาเกษตรกร กว่า 1 หมื่นราย
TNN ช่อง16
15 พฤษภาคม 2563 ( 09:06 )
327
เยียวยาเกษตรกร จันทบุรี พร้อมโอน เงินเยียวยาเกษตรกร กว่า 1 หมื่นราย

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลตัวเลขเบื้องต้นของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้านเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตลอดมาโดยผ่านการปรับปรุงทะเบียนเมื่อปี 2562/63 เรียบร้อยแล้ว แยกเป็น ด้านพืช จำนวน 43,922 ราย ด้านปศุสัตว์ 1,891 ราย ด้านประมงเป้าหมาย 775 ราย 

 

ทั้งนี้ในส่วนด้านพืช สำนักงานเกษตรอำเภอได้จัดพิมพ์รายชื่อเกษตรกร ปิดประกาศในหมู่บ้าน โดยใช้บ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นหลัก เรียบร้อยแล้วทุกอำเภอ ขณะที่ด้านปศุสัตว์ สวนยางพารา และ ประมง มีการแจ้งสิทธิโดยตรงแก่เกษตรกรแล้ว และในส่วนของเกษตรกรรายใหม่ที่ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกร มาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แยกเป็น ด้านพืชจำนวน 1,945 ราย ด้านปศุสัตว์ 396 ราย ด้านประมง 98 ราย ขณะที่ตัวเลขเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557-2561 ที่ไม่ได้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพราะขาดการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ด้านพืช จำนวน 22,187 ราย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้ส่งไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล คัดแยกประเภท จัดลำดับความซับซ้อนของฐานข้อมูล ก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณากลั่นกรองและดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาตามาตรการ ต่อไป 

 

ทั้งนี้ ธกส.จังหวัดจันทบุรี เตรียมโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตามาตรการเยียวยาฯ ที่ขึ้นทะเบียนแล้วรวม 10,188 ราย วงเงิน 55.81 ล้านบาท แยกเป็น โอนในวันศุกร์ที่ 15 พ.ค.63 จำนวน 3,615 ราย วงเงิน 18.07 ล้านบาท / โอนเงินวันจันทร์ที่ 18 พ.ค.63 จำนวน 5,279 ราย วงเงิน 26.39 ล้านบาท และ โอนเงินวันอังคารที่ 19 พ.ค.63 จำนวน 2,270 ราย วงเงิน 11.35 ล้านบาท 

 

ส่วนที่เหลือจะโอนให้เกษตรกรเมื่อการตรวจสอบของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้วเสร็จ เกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนผ่านตามหลักเกณฑ์ก็จะทยอยโอนให้ต่อเนื่อง ทั้งนี้หากส่วนกลางได้ทำการอนุมัติเงินแล้ว จะทำการแจ้งเตือน SMS ไปยังโทรศัพท์ของเกษตรกรโดยตรง โดยไม่ต้องเดินทางมายัง ธกส. หรือ สำนักงานเกษตร ประมง ปศุสัตว์ หรือสำนักงานสงเคราะห์การทำสวนยาง แต่อย่างใด

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง