รีเซต

PTTEP เผยบ.ย่อยดำเนินการแทน TotalEnergies ในโครงการยาดานา ถือหุ้นเป็น 37.08%

PTTEP เผยบ.ย่อยดำเนินการแทน TotalEnergies ในโครงการยาดานา ถือหุ้นเป็น 37.08%
ทันหุ้น
14 มีนาคม 2565 ( 17:51 )
77
PTTEP เผยบ.ย่อยดำเนินการแทน TotalEnergies ในโครงการยาดานา ถือหุ้นเป็น 37.08%

ข่าววันนี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) หรือ PTTEP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีที่บริษัท TotalEnergies EP Myanmar (TotalEnergies) ได้ขอยุติการเป็นผู้ร่วมทุนและผู้ดำเนินการในโครงการยาดานา ประเทศเมียนมานั้น ขอแจ้งว่า มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินการในโครงการยาดานา จาก TotalEnergies เป็นบริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ PTTEPI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. และเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนของโครงการแล้ว และจะมีผลในวันที่ 20 ก.ค. 2565 

 

การตัดสินใจเข้าเป็นผู้ดำเนินการในโครงการนี้ จะสามารถช่วยรักษาความต่อเนื่องในการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับทั้งสองประเทศ เพื่อตอบสอนงความต้องการใช้พลังงานและสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว รวมไปถึงความต่อเนื่องในการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทุกขั้นตอน 

 

ทั้งนี้ หลังจาก TotalEnergies ยุติการเป็นผู้ร่วมทุนและเป็นผู้ดำเนินการในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 แล้ว สัดส่วนการลงทุนในโครงการยาดานาจะเป็นดังนี้ บริษัท Unocal Myanmar Offshore Company Limited (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Chevron) ร้อยละ 41.1016  บริษัท PTTEPI ร้อยละ 37.0842 และเป็นผู้ดำเนินการ และ Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) ร้อยละ 21.8142 

 

โครงการยาดานา เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีความสำคัญ โดยมีปริมาณขายเฉลี่ยที่ 770 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 11 ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย และร้อยละ 50 ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประชาชนเมียนมา 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง