ลัดเลาะชม 'ซากโบราณไห่หลงถุน' มรดกโลกกลางหุบเขา

ลัดเลาะชม 'ซากโบราณไห่หลงถุน' มรดกโลกกลางหุบเขา
Xinhua Thai
23 เมษายน 2564 ( 22:00 )
30
ลัดเลาะชม 'ซากโบราณไห่หลงถุน' มรดกโลกกลางหุบเขา

 

จวินอี้, 23 เม.ย. (ซินหัว) -- ซากโบราณสถานไห่หลงถุน (Hailongtun) ตั้งอยู่ที่เชิงเขาหลงเยียนในเขตโปโจว เมืองจวินอี้ มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นหนึ่งในปราสาทกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติยาวนาน ขนาดใหญ่ และสภาพสมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคจีนตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2015

ข่าวที่เกี่ยวข้อง