รีเซต

วิวฤดูหนาว 'คาน่าซือ' ดังเทพนิยายในซินเจียง

วิวฤดูหนาว 'คาน่าซือ' ดังเทพนิยายในซินเจียง
Xinhua
31 ธันวาคม 2565 ( 14:54 )
145
วิวฤดูหนาว 'คาน่าซือ' ดังเทพนิยายในซินเจียง

อุรุมชี, 31 ธ.ค. (ซินหัว) -- ชวนเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ฤดูหนาวของจุดชมวิวคาน่าซือ ณ ภูมิภาคอาเล่อไท่ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งมีความสวยงามน่าหลงใหลดังดินแดนเทพนิยาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง