รีเซต

จีนมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 'วัยเยาว์' แตะ 191 ล้านคน

จีนมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 'วัยเยาว์' แตะ 191 ล้านคน
Xinhua
30 พฤศจิกายน 2565 ( 19:25 )
17
จีนมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 'วัยเยาว์' แตะ 191 ล้านคน

ปักกิ่ง, 30 พ.ย. (ซินหัว) -- รายงานฉบับหนึ่งที่เผยแพร่ในวันพุธ (30 พ.ย.) ระบุว่าจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในจีนเพิ่มแตะ 191 ล้านคน ในปี 2021 ทำให้อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้เยาว์ในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 96.8รายงานซึ่งร่วมออกโดยคณะกรรมการกลางแห่งสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์จีนและศูนย์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศจีน พบว่าอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้เยาว์ในพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบทนั้นมีช่องว่างลดลงในปี 2021รายงานระบุว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเหตุการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์มีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2020 พร้อมเสริมว่าแพลตฟอร์มวิดีโอกลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับกลุ่มผู้เยาว์ทั้งนี้ รายงานข้างต้นครอบคลุมนักเรียนจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และมัธยมอาชีวศึกษาในภูมิภาคระดับมณฑล 31 แห่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง