รีเซต

มติครม.เห็นชอบแต่งตั้ง อธิบดีและผู้ว่าฯ รวม 36 ตำแหน่ง

มติครม.เห็นชอบแต่งตั้ง อธิบดีและผู้ว่าฯ รวม 36 ตำแหน่ง
TNN ช่อง16
14 กรกฎาคม 2563 ( 12:36 )
200
มติครม.เห็นชอบแต่งตั้ง อธิบดีและผู้ว่าฯ รวม 36 ตำแหน่ง

วันนี้ (14ก.ค.63) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงจำนวน 36 ราย อาทิ

นายชยาวุธ จันทร์ธร ผู้ว่าจังหวัดราชบุรี ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ไปดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายเสถียร เจริญเหรียญ  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายบุญธรรม  เลิศสุขขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่ง เป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ไปเป็นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonlineข่าวที่เกี่ยวข้อง