'หมู่หลุมศพราชวงศ์ฮั่น' ผุดโผล่หลังแม่น้ำเหลืองลดต่ำ

'หมู่หลุมศพราชวงศ์ฮั่น' ผุดโผล่หลังแม่น้ำเหลืองลดต่ำ
Xinhua Thai
21 ธันวาคม 2563 ( 14:04 )
42
'หมู่หลุมศพราชวงศ์ฮั่น' ผุดโผล่หลังแม่น้ำเหลืองลดต่ำ

เจิ้งโจว, 21 ธ.ค. (ซินหัว) -- คณะนักโบราณคดีจีนค้นพบหลุมฝังศพมากกว่า 100 หลุม ซึ่งมีความเก่าแก่ราว 2,200 ปี บริเวณริมแม่น้ำเหลือง ช่วงเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีน

 

เมื่อพิจารณาจากรูปทรงและวัสดุของหลุมศพ คณะนักโบราณคดีจากสถาบันวิจัยโบราณคดีและวัตถุทางวัฒนธรรมเมืองลั่วหยาง คาดการณ์ว่ากลุ่มหลุมศพดังกล่าวมีอายุย้อนกลับไปถึงยุคราชวงศ์ฮั่น (202 ปีก่อนคริสตกาล-ปี 220)กลุ่มหลุมศพโบราณตั้งอยู่ฝั่งตอนใต้ของแม่น้ำเหลืองในหมู่บ้านหลี่เจียจวง ทว่าแม่น้ำที่เอ่อล้นช่วงฤดูร้อนได้ชะล้างผิวดินและกัดเซาะพื้นที่ตลิ่งบางส่วนจนเผยให้เห็นกลุ่มหลุมศพหลังระดับน้ำลดต่ำลงอนึ่ง คณะนักโบราณคดีอยู่ระหว่างวางแผนสำรวจเพิ่มเติมก่อนจะดำเนินงานทางโบราณคดีต่อไป สืบเนื่องจากที่ตั้งของกลุ่มหลุมศพมีความสลับซับซ้อน

 

(ภาพจากสถาบันวิจัยโบราณคดีและวัตถุทางวัฒนธรรมเมืองลั่วหยาง : ภาพถ่ายไม่ระบุวันที่ของกลุ่มหลุมศพโบราณ ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงยุคราชวงศ์ฮั่น บริเวณฝั่งตอนใต้ของแม่น้ำเหลือง ช่วงเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนานตอนกลางของจีน)

 

(ภาพจากสถาบันวิจัยโบราณคดีและวัตถุทางวัฒนธรรมเมืองลั่วหยาง : ภาพถ่ายไม่ระบุวันที่ของกลุ่มหลุมศพโบราณ ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงยุคราชวงศ์ฮั่น บริเวณฝั่งตอนใต้ของแม่น้ำเหลือง ช่วงเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนานตอนกลางของจีน)

 

(ภาพจากสถาบันวิจัยโบราณคดีและวัตถุทางวัฒนธรรมเมืองลั่วหยาง : ภาพถ่ายไม่ระบุวันที่ของกลุ่มหลุมศพโบราณ ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงยุคราชวงศ์ฮั่น บริเวณฝั่งตอนใต้ของแม่น้ำเหลือง ช่วงเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนานตอนกลางของจีน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง