รีเซต

WHO วอนเจ้าหนี้ปลดหนี้ชาติยากจน

WHO วอนเจ้าหนี้ปลดหนี้ชาติยากจน
มติชน
2 เมษายน 2563 ( 14:17 )
82
WHO วอนเจ้าหนี้ปลดหนี้ชาติยากจน

WHO วอนเจ้าหนี้ปลดหนี้ชาติยากจน

นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (ฮู) กล่าวเมื่อวันที่ 1 เมษายนว่า ฮู, กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และ ธนาคารโลก ร่วมกันเรียกร้องต่อชาติเจ้าหนี้ให้ยกเลิกหนี้สินให้กับชาติกำลังพัฒนาทั้งหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศเหล่านั้นนำเงินไปใช้เพื่อรับมือกับผลกระทบทางสังคมและทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกีบรีเยซุส ระบุว่า หลายประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณมารองรับมาตรการปิดเมือง ปิดประเทศได้ โดยเฉพาะการให้การสนับสนุนประชากรในกลุ่มหาเช้ากินค่ำ จึงจำเป็นต้องเรียกร้องต่อประชาคมนานาชาติ ให้ยกเลิกหนี้สินเพื่อให้การสนับสนุนต่อประเทศเหล่านี้

ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเรียกร้องด้วยกระบวนการดังกล่าวนี้ควรดำเนินการโดยเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ต้องเข้าสู่ภาวะวิกฤตและสังคมของประเทศเหล่านั้นก็ไม่เกิดวิกฤตขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง