รีเซต

อว.แจ้งแนวปฏิบัติยกระดับป้องกันควบคุมโควิด"โอมิครอน"หลังเทศกาลปีใหม่

อว.แจ้งแนวปฏิบัติยกระดับป้องกันควบคุมโควิด"โอมิครอน"หลังเทศกาลปีใหม่
TNN ช่อง16
3 มกราคม 2565 ( 18:10 )
69
อว.แจ้งแนวปฏิบัติยกระดับป้องกันควบคุมโควิด"โอมิครอน"หลังเทศกาลปีใหม่

วันนี้ (3ม.ค.65) รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุลชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการ และหน่วยงานของรัฐ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอนที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก และในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  โดยสั่งการให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่หรือบุคคลในความรับผิดชอบ พิจารณาแนวปฏิบัติการทำงานที่บ้านในระหว่างวันที่ 1 – 14 ม.ค. 2565 นั้น

โฆษกกระทรวงอว. กล่าวอีกว่า เพื่อให้การยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ภายหลังเทศกาลปีใหม่ เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และยังเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยและสวัสดิภาพของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนผู้มีความจำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อราชการ ณ ที่ตั้ง จึงได้สั่งการและแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.ทุกแห่ง พิจารณาดำเนินการในระหว่างวันที่ 1 – 14 ม.ค. 2565 ดังนี้

1. ดำเนินมาตรการปฎิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน (WFH) ตามความเหมาะสมโดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

2. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก เช่น  การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ เป็นต้น หากมีความจำเป็นให้จัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีการยกเลิก ระงับ หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมใดแล้วอาจเกิดผลเสียต่อทางราชการ ขอให้พิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มขีดความสามารถ


ข้อมูลจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ภาพจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง