รีเซต

เช็คสายรถเมล์ เวลา ให้บริการช่วงหยุดยาวปีใหม่ 2566

เช็คสายรถเมล์ เวลา ให้บริการช่วงหยุดยาวปีใหม่ 2566
TeaC
28 ธันวาคม 2565 ( 20:28 )
3.5K
เช็คสายรถเมล์ เวลา ให้บริการช่วงหยุดยาวปีใหม่ 2566

เช็คสายรถเมล์ เวลา หลัง ขสมก.พร้อมให้บริการ ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัยในทุกเส้นทาง ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงหยุดยาวปีใหม่ 2566

เช็คสายรถเมล์ เวลา วิ่งหยุดยาวปีใหม่ 2566

ตามที่รัฐบาลประกาศให้ วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ส่งผลให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จำนวน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2566 ซึ่งประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก

 

ขสมก. จึงได้จัดแผนการเดินรถโดยสารรองรับการเดินทางของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย สร้างความมั่นใจในการเดินทางแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มีความปรารถนาให้ประชาชนทุกคน เดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัยในทุกเส้นทาง ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ซึ่งแผนการจัดเดินรถโดยสาร มีรายละเอียด ดังนี้

 

1. ในเส้นทางปกติ จัดรถออกวิ่ง เฉลี่ยวันละ 2,744 คัน จำนวน 16,725 เที่ยว
 
2. จัดเดินรถ AIRPORT BUS เชื่อมต่อท่าอากาศยาน จำนวน 5 เส้นทาง เฉลี่ยวันละ 46 คัน ดังนี้
 
- สาย A 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร เฉลี่ยวันละ 15 คัน
- สาย A 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เฉลี่ยวันละ 12 คัน
- สาย A 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สวนลุมพินี เฉลี่ยวันละ 7 คัน
- สาย A 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 7 คัน
- สาย S 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 5 คัน
 
3. จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งกรุงเทพ จำนวน 5 สถานี รวม 35 เส้นทาง ดังนี้
 
- สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) จำนวน 12 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3, 16, 49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517, และ 536
- สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย) จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ สาย 2, 23, 25, 71, 72, 501, 508 และ 511
- สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย 66, 79, 511, 515, 516 และ 556
- สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย 4, 21, 25, 34, 73 และ 501
- สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ) จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3, 49 และ 67
 
4. จัดเดินรถโดยสารธรรมดา (เฉพาะกิจ) ให้บริการฟรี จำนวน 3 เส้นทาง เพื่อส่งประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม“สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566” ณ วัดพระเชตุพน-วิมลมังคลาราม และวัดอรุณราชวราราม ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่
 
1 มกราคม 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
4.1 วัดอรุณราชวราราม - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวน 3 คัน
4.2 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวน 3 คัน
4.3 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม - ฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า จำนวน 2 คัน
 
5. จัดเดินรถโดยสารช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยขยายเวลาเดินรถในเส้นทางที่ผ่านสถานที่จัดงาน Count Down ที่สำคัญ ๆ อาทิ สยามพารากอน ไอคอนสยาม เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ สามย่านมิตรทาวน์ และวัดที่จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล
 
ทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566” จำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดอรุณราชวราราม ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2566
 

มาตรการความปลอดภัย

 
ด้านพนักงานประจำรถ
 
 1. กำกับดูแลพนักงานขับรถโดยสารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง ให้พนักงานเก็บค่าโดยสาร ดูแลการขึ้น - ลงของผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิด ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย
 2. ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ความดันโลหิต และอุณหภูมิร่างกายของพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารทุกครั้ง ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร พร้อมทั้งกำชับพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร
 3. ให้พนักงานขับรถตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสาร และอุปกรณ์ส่วนควบ ก่อนนำรถออกให้บริการ ประสานผู้รับเหมาซ่อมรถ ตรวจเช็คสภาพรถโดยสาร และซ่อมบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
 4. จัดพนักงานนายตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษประจำจุด ณ ป้ายหยุดรถโดยสารที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลการขึ้น - ลงรถของผู้ใช้บริการ
 
ด้านรถโดยสารประจำทาง
 
 1.  เพิ่มความถี่ในการล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ และการทำความสะอาดผ้าม่าน
 2. ใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสาร และใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องสัมผัส เช่น เบาะที่นั่ง ราวจับ กริ่งสัญญาณ เป็นต้น พร้อมทั้งติดตั้งขวดเจลแอลกอฮอล์ สำหรับให้ผู้ใช้บริการล้างมือบริเวณประตูทางขึ้น
 3. ติดตั้งป้ายข้อความ “เหลือรถอีก 2 คันสุดท้าย” “เหลือรถอีก 1 คันสุดท้าย” “รถคันสุดท้าย” บริเวณกระจกด้านหน้ารถโดยสารที่วิ่งให้บริการ 3 คันสุดท้ายในแต่ละวัน
 
ด้านผู้ใช้บริการ
 
 1. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะใช้บริการรถโดยสาร
 2. ล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่ติดตั้งบริเวณประตูทางขึ้น
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษอย่างเคร่งครัด
 4. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของ ขสมก. บัตรเดบิต - เครดิตที่มีสัญลักษณ์คอนแทคเลส บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโมบายแบงก์กิ้ง เพื่อลดการสัมผัสธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ที่อาจเป็นสื่อกลางในการแพร่เชื้อโรคฯ
 
นอกจากนี้ ขสมก. ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเดินรถ ได้แก่ ศูนย์วิทยุรัชดา สำนักงานใหญ่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ศูนย์วิทยุเขตการเดินรถที่ 1 - 8 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 และจัดเจ้าหน้าที่ Call Center 1348 ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารการเดินรถ ตลอด 24 ชั่วโมง ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 

 

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง