รีเซต

SABUY เผยกำไร Q2/66 ที่ 179.62 ลบ. มุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าสู่อาเซียน

SABUY เผยกำไร Q2/66 ที่ 179.62 ลบ.  มุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าสู่อาเซียน
ทันหุ้น
15 สิงหาคม 2566 ( 09:42 )
1K
SABUY เผยกำไร Q2/66 ที่ 179.62 ลบ.  มุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าสู่อาเซียน

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) หรือ SABUY แจ้งตลาดหลักทรัพย์นว่า ไตรมาส 2/66 มีกำไร 179.62 ล้านบาท ลดลง 49.58% โดยมีรายได้รวมในไตรมาส 2/66 อยู่ที่ 2,572.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,728.9 ล้านบาท หรือ 205.% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยหลักลดลงจากก าไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

 

 ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นจากบริษัทหลัก เช่น SBNEXT, SABUY Market Plus, SABUY SPEED, SABUY Alliances, PTECH, BZB, และ LOVLS ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตคงที่ในไตรมาสนี้ รวมไปถึงการมองหาโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆ ที่เสริมสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทฯ เช่น การเพิ่ม Touchpoint และช่องทางการขายแบบ B2C ผ่านแพลตฟอร์ม ShopDD และ เป็นตัวแทน Banking Agent ในการฝาก-ถอน เงินสดผ่านช่องทางของบริษัทฯ เป็นต้น 

 

กำไรขั้นต้นรวมสำหรับไตรมาส 2/66 เท่ากับ 595.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 381.0 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 177.6%  อัตราก าไรขั้นต้นไตรมาส 2/2566 ของบริษัทฯ อยู่ที่ 23.7% ลดลงจาก 28.4% สาเหตุหลักเป็นผลมาจากต้นทุนในการขายสินค้าจากตู้จ าหน่ายสินค้าอัติโนมัติและค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการที่กลุ่มบริษัทควบคุมราคาจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถยังคงแข่งขันกับตลาดและรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ ซึ่งส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 

 

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการวางแผนและมีมาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่าย รวมไปถึงนโยบายการคัดเลือกสินค้าที่ตรงกับความนิยมของผู้บริโภคและการหาช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

**วางกลยุทธ์เป้าหมาย 

 

บริษัทฯ ได้ยกระดับ Ecosystem โดยการเข้าลงทุนกับพันธมิตรต่างๆ ในปี 2565 ไม่ว่าจะเป็น SBNEXT, Asphere, SPEED (กลุ่มธุรกิจ Drop-Off), LOVLS, BZB และอื่นๆ ที่มีความหลากหลายและแตกต่างในตัวธุรกิจ รวมไปถึงการก่อตั้งบริษัทย่อยในเครือ เมื่อน าเข้ามาอยู่ใน Ecosystem ของบริษัทฯ ส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ/ลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนต่อหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าออกสู่ภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิด Overseas Aspiration โดยบริษัทฯ ได้เริ่มจากการเข้าร่วมมือกับ GHL และ CollectCo แม้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ จะยังไม่ได้เข้าลงทุนในกิจการดังกล่าว เนื่องจาก ราคาหุ้นมีความผันผวนทั้งภูมิภาค แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีความสัมพันธ์และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ GHL ในประเทศไทย และยังมีความตั้งใจที่จะเข้าลงทุนตามเป้าหมายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด รวมไปถึงเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ ต่อไปในภูมิภาคเอเชียจากการเข้าลงทุนใน AS ถือเป็นการขยายธุรกิจในภูมิภาคตามแนวคิด Overseas Aspiration เนื่องจาก ASเป็นบริษัทเกมส์ที่มีฐานลูกค้าอยู่ 5 ประเทศใน ASEAN ตลอดจนพัฒนาการของ AS ที่เข้าลงทุนใน BO ก็เป็นการเสริมศักยภาพการขยายตัวสู่ภูมิภาคเช่นกัน

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง