รีเซต

ศอ.บต.เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ชายแดนใต้ "บ้านโบราณ 150 ปี นวัตวิถีชุมชนฮากฮา”

ศอ.บต.เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ชายแดนใต้ "บ้านโบราณ 150 ปี นวัตวิถีชุมชนฮากฮา”
มติชน
1 พฤษภาคม 2565 ( 10:46 )
43
ศอ.บต.เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ชายแดนใต้ "บ้านโบราณ 150 ปี นวัตวิถีชุมชนฮากฮา”

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศอ.บต. สำรวจและติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่บ้านโบราณ 150 ปี หมู่บ้านท่องเที่ยว โอท็อป นวัตวิถีชุมชนฮากกา หมู่ที่ 1 ต.ตะเนาะแมเราะ อ.เบตง

 

 

พล.ร.ต.สมเกียรติ เปิดเผยว่า บ้านโบราณ 150 ปี หมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อป นวัตรวิถีชุมชนฮากกาเป็นสถาปัตยกรรมบ้านเรือนเก่าแก่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีความละเอียด ความสมบูรณ์สวยงามของตัวบ้าน และเป็นงานสถาปัตยกรรมผสมผสานหาดูได้ยาก ปัจจุบันศอ.บต.ร่วมกับหลายภาคส่วนตลอดจนคนในชุมชนช่วยกันบูรณะซ่อมแซมฟื้นฟู เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ชุมชนฮากกา

 

 

“ชุมชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนเก่า 100 ปี ชาวฮากกาเป็นต้นแบบความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ ให้คนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นำมาซึ่งความสันติสุขอย่างยั่งยืน” พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าว

 

 

พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าวต่อว่า อ.เบตง เป็นพื้นที่ที่มีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมีพี่น้องชาวพุทธ มุสลิม และจีน อาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 60,000 คน ถือเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัว โดยเฉพาะชุมชนจีนฮากกามีอายุกว่า 150 ปี มีชาวไทยเชื้อสายจีนจากหลายมณฑลของประเทศจีน อาศัยอยู่กว่า 100 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร

 

“ศอ.บต.จึงมีแนวคิดที่จะต้องรักษามรดกทางวัฒนธรรมเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ซึ่งเดิมบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างที่มีความเก่าแก่มาอย่างยาวนาน จึงได้เข้ามาปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ มีอาหารที่ขึ้นชื่ออย่างเฉาก๊วยเบตง และลูกชิ้นแคระ เป็นลูกชิ้นที่ทำมาจากมะละกอ หนึ่งในเมนูอาหารที่ไม่ควรพลาดเพราะไม่สามารถหากินที่ไหนได้นอกจากชุมชนชาวฮากกาเท่านั้น” พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง